28 juni 2019

CO2-heffing in klimaatakkoord: een dubbeltje op zijn kant

De CO2-heffing voor de industrie zoals vandaag gepresenteerd in het klimaatakkoord, is een dubbeltje op zijn kant. De afgezwakte heffingsvariant waarvoor het kabinet heeft gekozen geeft onvoldoende de garantie dat de doelstelling van 14,3 megaton wordt gehaald. Hoewel WISE verheugd is dat er een CO2-heffing voor de industrie in het klimaatakkoord is verankerd, is de milieuorganisatie kritisch op de uitwerking van de CO2-heffing. 

 

Het afgelopen jaar heeft WISE zich hard gemaakt voor een extra CO2-heffing voor de industrie. Nu is die heffing een feit. Maar op de uitwerking valt het een en ander aan te merken. Hoewel grote vervuilers gaan vanaf 2021 extra betalen voor hun uitstoot, komt er ook een zogenaamde  heffingsvrije voet: bedrijven krijgen een maximum aan CO2-uitstoot opgelegd met behulp van de productiebenchmarks zoals gehanteerd in het Europese Emissiehandelssysteem (ETS). Pas als bedrijven boven dat maximum uitstoten, moeten ze gaan betalen. Dat bedrag loopt op van 30 euro in 2021 naar 150 euro in 2030, inclusief de ETS-prijs.

Het resultaat is een marginale heffing voor de industrie in Nederland die niet garandeert dat de industrie snel gaat verduurzamen. Onlangs becijferde het Planbureau voor de Leefomgeving dat met een CO2-heffing voor de industrie het klimaatdoel van deze sector binnen handbereik ligt. Maar met de zwakke heffingsvariant is dat zeer de vraag. WISE vreest dat met de CO2-heffing waarvoor nu is gekozen de industriesector onvoldoende wordt gestimuleerd om de doelstellingen te halen. WISE blijft zich daarom inzetten voor een “klimaatakkoord-proof” industriebeleid op nationaal en Europees niveau.

Handel in emissierechten

Vanaf 2018 vraagt WISE met de campagne Carbonkiller aandacht voor het aanscherpen van het Europese Emissiehandelssysteem (ETS). De zware industrie in Europa valt onder het ETS, maar het systeem is niet in lijn met de doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord. Bovendien zorgen de vele uitzonderingen en de gratis emissierechten ervoor dat vooral de zware industrie onvoldoende gemotiveerd is om écht te investeren in schonere technologieën. WISE wil de Nederlandse overheid motiveren om een voortrekkersrol te vervullen en daarmee naburige landen over de streep trekken om het ETS verder aan te scherpen.