27 februari 2020

Internationale campagne tegen kernenergie

Ondersteuning kernenergiewerk op EU-niveau: Nuclear Transparency Watch, CAN en EEB

WISE is lid van CAN Europe en Nuclear Transparency Watch. Dit zijn twee organisaties die zich op EU-niveau kritisch bezig houden met kernenergie. Nuclear Transparency Watch (NTW) houdt transparantie in de nucleaire sector in de gaten en maakt zich sterk voor nucleaire veiligheid. Het bundelt de ervaring van milieuorganisaties en individuele burger-experts in activiteiten rondom ongeval-voorbereiding en response (emergency preparedness and response – EP&R). Ook houdt het zich bezig met radioactief afval, nucleaire veiligheid, onafhankelijkheid van nucleaire opzichters en andere kernenergieonderwerpen. WISE nam via NTW deel aan het Euratom onderzoeksproject EURAD rond radioactief afval en RICOMET, dat zich bezig houdt met de inbreng van sociale wetenschappen in kernenergieproblematiek.

WISE heeft CAN Europe ondersteund bij het ontwikkelen van een standpunt over en strategie rondom kernenergie. Het ondersteunt ook het European Environmental Bureau (EEB) bij het ontwikkelen van standpunten rondom kernenergie en werkt nauw samen met Friends of the Earth Europe en de Greenpeace EU Unit, onder meer op het gebied van nucleaire financiering (o.a. de Taxonomie voor Duurzame Financiering).

Via deze organisaties houdt WISE ook contact met de Europese Commissie op tal van onderwerpen. Zo nemen we deel als luis in de pels in Europese initiatieven als het Europees Kernenergieforum (ENEF), de bilaterale conferenties van de European Nuclear Regulators Group (ENSREG) en andere.

Milieueffectrapportages bij levensduurverlenging van kerncentrales

WISE werkt al zo’n 20 jaar achter de schermen om er voor te zorgen dat als regeringen beslissingen nemen om de levensduur van kerncentrales te verlengen, ze ook een milieueffectrapportage-procedure (mer) doorvoeren. Belangrijk is daarbij dat ook burgerinspraak plaatsvindt. Als resultaat is er onder het Verdrag van Espoo een speciale richtlijn voor mer’s bij nucleaire levensduurverlenging opgesteld. Daarnaast werd Nederland door het Verdrag van Aarhus gedwongen tot uitgebreide publieksinspraak rondom plannen de levensduur van de Borssele kerncentrale te verlengen. WISE is nog steeds bezig de gebrekkige uitvoering daarvan aan te kaarten op internationaal niveau.

Oppositie tegen de ontwikkeling van SMRs

Samen met andere organisaties zoals onze partners in de Verenigde Staten (NIRS) en Friends of the Earth en anderen houden we onszelf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen rondom de hype van Small Modular Reactors (SMRs). WISE dringt er onder meer op aan dat de Europese Commissie meer afstand houdt van de nucleaire industrie die deze SMRs propageert.

Nuclear Monitor

De Nuclear Monitor is een internationaal online blad over kernenergie, uitgegeven door WISE in samenwerking met NIRS. De Nuclear Monitor bestaat al sinds 1978 en bevat goed onderbouwde en informatieve artikelen over de hele nucleaire brandstofketen. Een must-read voor iedereen die zich met dit onderwerp bezighoudt. Voor particulieren kost een abonnement €67,50 per jaar.

Aanmelden Nuclear Monitor

Ja, ik word abonnee van de Nuclear Monitor, 10 edities per jaar.

Ik ben(Vereist)
Naam(Vereist)
Adres