19 april 2020

Carbonkiller

Met Carbonkiller wil WISE de politieke druk opvoeren om het Europese emissiehandelssysteem, één van de meest belangrijke middelen waarmee de EU hoopt de klimaatdoelen te kunnen halen, aan te scherpen en het uitstoten van CO2 duurder te maken. Dit doen we op twee manieren: we maken het voor iedereen mogelijk om CO2-rechten te vernietigen, en we voeren actief campagne bij nationale en Europese politici.

Goed bedacht, maar slecht uitgevoerd 

Om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, verdeelt de Europese Unie vanaf 2005 zogenaamde emissierechten onder Europese bedrijven. Eén emissierecht geeft het recht om 1 ton CO2 uit te stoten. Als een bedrijf meer wil uitstoten dan het krijgt, moet het rechten bijkopen. Helaas werkt het systeem niet zoals het is bedoeld. Er zijn namelijk te veel emissierechten op de markt. Het overschot zorgt ervoor dat de financiële prikkel voor investeringen in schonere productie uitblijft. Met als gevolg dat de grootste vervuilende bedrijven blijven stoken en uitstoten. De politiek bouwt het aantal emissierechten elk jaar een beetje af. Ondanks verschillende hervormingen, gaat dit nog steeds te langzaam En dat vinden niet alleen wij, maar ook veel klimaatwetenschappers. 

Buy out the Bubble 

Als je CO2-rechten koopt verklein je de uitstootruimte voor bedrijven en geef je een belangrijk politiek signaal af. Je investeert zo in het emissiehandelssysteem en eist dat het systeem daadwerkelijk moet leiden tot minder CO2-uitstoot. 

Politici moeten weten dat ze niet achterover kunnen leunen, maar dat ze hard aan het werk moeten om ervoor te zorgen dat het emissiehandelssysteem beter gaat werken. Samen schudden we de politiek wakker! 

WISE heeft in 2018 de campagne Carbonkiller opgezet, een initiatief dat het voor iedereen mogelijk maakt om CO2-rechten uit het Europese emissiehandelssysteem te kopen. Deze worden bij aankoop door Carbonkiller vernietigd. Die CO2 kan dan niet meer door de industrie worden uitgestoten. Hoe meer mensen, bedrijven en organisaties CO2-rechten opkopen, hoe moeilijker het wordt voor de mega-vervuilers om nog CO2 uit te stoten. Buy out the bubble! Koop en vernietig CO2-rechten.

Dit moet er gebeuren

  • Het aantal CO2-rechten dat jaarlijks in omloop komt, moet versneld naar beneden worden gebracht;
  • De prijs van CO2-rechten moet omhoog;
  • We moeten stoppen met het weggeven van gratis CO2-rechten aan de industrie;
  • Het ETS moet werken vanuit het ‘vervuiler betaalt’ principe. 

Wat doet WISE?

  • Een brede maatschappelijke discussie aanwakkeren over het emissiehandelssysteem en CO2-beprijzing in het algemeen.
  • Bedrijven, burgers organisaties actief laten deelnemen aan het emissiehandelssysteem door hen CO2-rechten te laten uitkopen en vernietigen. 
  • Samenwerkingsverbanden aangaan met medestanders die zich ook inzetten voor een strenger en meer effectief emissiehandelssysteem.  

Doe mee

Dit kan jij doen om bij te dragen aan deze campagne:
Buy out the bubble
Koop en vernietig CO2 rechten
Stop fossiele subsidie
Teken de petitie

Gerelateerde artikelen


Artikel

Hoeveel CO2-uitstoot bespaar je als je overstapt op groene energie?

5 minuten

Artikel

Wat is CO2 (koolstofdioxide)?

3 minuten