You are here

Met kernenergie gaan we het klimaat niet redden

Submitted by Beheerder on Tue, 24/09/2019 - 10:38

Met kernenergie gaan we de opwarming van de aarde niet stoppen. Schone energie neemt het voortouw in het energiesysteem van de wereld, want kernenergie is niet alleen een te dure remedie tegen klimaatverandering, maar het is ook nog veel te traag. Dit blijkt uit het World Nuclear Industry Status Report 2019. 

"Het klimaat stabiliseren is urgent, kernenergie is traag", zegt Mycle Schneider, hoofdauteur van het rapport. De auteurs van het rapport zijn ervan overtuigd dat het tijdperk van gecentraliseerde, inflexibele steenkool- en kernenergieproductie ten einde loopt. Kernenergie verliest terrein aan hernieuwbare energiebronnen, zowel qua kosten als capaciteit. 

Klik hier voor meer feiten en cijfer

Langzaam

Volgens het rapport is een van de grootste hindernissen voor nieuwe kernenergie de tijd die nodig is om deen centrale te bouwen. Het rapport schat de gemiddelde bouwtijd voor reactoren sinds 2019 iets minder dan 10 jaar is. Dat is ruim boven de schatting van de nucleaire brancheorganisatie de World Nuclear Association (WNA), die ons willen doen geloven dat het 5 tot  8,5 jaar betreft. De  productie van kernenergie groeide vorig jaar met slechts 2,4%, terwijl het volume van zon- en windenergie respectievelijk met 18% en 29% groeide. De extra tijd die kerncentrales nodig hebben om gebouwd te worden, hebben grote gevolgen voor de Parijs-doelen, omdat bestaande kolen- en gascentrales CO2 blijven uitstoten in afwachting van vervanging. "Om het klimaat te beschermen, moeten we CO2 reduceren tegen de laagste kosten en in de minste tijd," zei Schneider.

Duur

Kernenergie is ook veel duurder. Volgens het rapport zijn in het het afgelopen decennium de genormaliseerde kosten voor zonne-energie gedaald met 88% en voor wind met 69%. Voor kernenergie zijn deze kosten met 23% gestegen. Veel reactoren kunnen nu al niet op de dagelijkse elektriciteitsmarkten concurreren met hernieuwbare energiebronnen. In de toekomst zal dit niet veranderen. Zelfs als er werdeldwijd een CO2-prijs wordt ingevoerd, zou kernenergie qua kosten op den duur niet kunnen opboksen tegen hernieuwbare energiebronnen. 

Om klimaatverandering en opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten er snelle, schaalbare en in massa geproduceerde oplossingen zoals zonne- en windenergie worden geimplementeerd,  door verschillende actoren met weinig institutionele voorbereiding.

World Nuclear Industry Status Report 

Het World Nuclear Industy Status Report  (WNISR) werd voor het eerst in 1992 gepubliceerd. Het is een grondige beschrijving van de werkelijke stand van zaken in de wereld van de kernenergie. Het beoordeelt in detail de prestaties van het verleden en het heden van de nucleare industrie. Het rapport van 2019 beoordeelt op 323 pagina's de status en trends van de internationale nucleaire industrie en analyseert de potentiële rol van kernenergie als een optie om klimaatverandering te bestrijden. Onder meer acht interdisciplinaire experts uit zes landen, waaronder vier universitaire hoogleraren en emeritus hebben bijgedragen aan het rapport.

Dit rapport is zeer belangrijk omdat gepresenteerde cijfers in het verleden vaak onbetrouwbaar zijn gebleken. De IAEA, het VN-agentschap dat kernenergie zowel moet controleren als promoten overdrijft al jaren het aantal reactoren dat in aanbouw zou zijn. Door centrales op te nemen waaraan ooit begonnen is maar waaraan de werkzaamheden al lang stilgelegd zijn wordt de indruk gewekt dat kernenergie groeit. Media nemen dit vaak over. De WNISR rapporten kijken naar de werkelijke situatie en benoemen die, onderbouwt met bronnen en geillustreert met simpele maar effectieve visualisaties. 

Wil je meer weten? Ga naar World Nuclear Industry Status Report 2019.

WNISR 2019 conference: Live Stream https://ift.tt/2mNIrIF