31 januari 2018

“Als zich daadwerkelijk een kernongeval voordoet…. “

Het rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (‘samenwerken aan nucleaire veiligheid‘) vandaag heeft gepubliceerd bevestigt ons beeld: op papier is samenwerking tussen België, Duitsland en Nederland best aardig geregeld en zijn er voldoende protocollen en plannen. Maar het wordt ook glashelder dat die in de praktijk niet zullen werken. De Onderzoeksraad concludeert “dat de samenwerking op papier deels is geregeld, maar als zich daadwerkelijk een kernongeval voordoet deze waarschijnlijk niet goed zal verlopen“.

En het echt eerlijke antwoord wordt niet gegeven; een adequate, goed georganiseerde grootschalige evacuatie is niet mogelijk. WISE roept de Nederlandse, Belgische en Duitse regering op een oefening te gaan organiseren. Niet op papier, geen simulatie, maar het daadwerkelijk oefenen van alle maatregelen die genomen moeten worden in geval van een grote ramp. Alleen als deze onaangekondigd en op reële schaal plaatsvindt kun je ontdekken hoe het er in de praktijk aan toe zal gaan. Als de Belgische, Duitse en Nederlandse toezichthouders en autoriteiten die een dergelijke oefening moeten organiseren een beetje slim zijn betrekken ze hierbij burger- en milieuorganisaties. Vlak over de grens bij Limburg, Zeeland en Brabant staan 7 sterk verouderde kerncentrales, in Tihange (bij Luik) drie en bij Doel (Antwerpen) vier. Vlak over de grens bij Hengelo staat de Duitse kerncentrale van Lingen. Andersom heeft België direct te maken met de gevolgen van een mogelijk ongeluk in Borssele (Zeeland).

Wij komen andermaal tot de conclusie; de kans is klein maar de gevolgen te groot, stop met kernenergie. Wij zullen er het komende jaar alles aan doen om sluiting van in elk geval de scheurtjesreactoren (T2 en D3) voor elkaar te krijgen. Dit doen we samen met Duitse en Belgische organisaties, en door intensief samen te werken met lokale en regionale initiatieven en lagere overheden in Limburg, Brabant en Zeeland.