You are here

Campagne Groene stroom? Ja graag!

Groene stroom campagneWISE is tegen kernenergie, maar wat is het alternatief? Duurzame elektriciteit uit zon, wind en biomassa natuurlijk! Onder het motto 'Groene stroom? Ja graag!' voert WISE al sinds 2006 campagne met het doel om enerzijds het aantal klanten van groene stroom te laten groeien en anderzijds de energiebedrijven onder druk te zetten om meer groene stroom in Nederland te produceren. We vergelijken alle aanbieders van elektriciteit aan de hand van hun stroom-etiketten en brengen licht in de zeer ondoorzichtige energiemarkt.
Op dit moment neemt al meer dan 50% van de Nederlandse huishoudens groene stroom af. En nagenoeg alle Nederlandse gemeenten zijn overgestapt op groene stroom. In 2012 begint een nieuwe fase van de campagne waarin we met name typisch Hollandse merken vragen om over te stappen op Hollandse groene stroom. En om die lokale duurzame elektriciteitsproductie van de grond te krijgen ondersteunen we van harte de vele burgerinitiatieven door het hele land.