WISE is geworteld in de basisbewegingen tegen kernenergie. We geloven in verandering van onderop en steunen dan ook vooral basisorganisaties. We dienen actieve burgers met informatie en vaardigheden. We activeren burgers om in opstand te komen tegen een vervuilende en gevaarlijke industrie. We dragen alternatieven aan.

Overzicht activiteiten

"If you think you're too small to be effective, you've never slept with a mosquito".