You are here

Voorrang voor groene stroom

Submitted by Beheerder on Mon, 17/08/2009 - 12:20

Het Nederlandse hoogspanningsnet krijgt de komende jaren teveel stroom aangeleverd, waardoor er verstoppingen kunnen ontstaan. Deze toename in de hoeveelheid stroom komt door de bouw van veschillende nieuwe kolencentrales, door Nuon, Essent, Electrabel, Eon en C.Gen. Het huidige netwerk kan de extra hoeveelheid stroom niet aan.

Verstoppingen kunnen voorkomen worden door de elektriciteitscentrales op piekmomenten uit te schakelen. Deze handeling is echter niet zonder kosten. Uit een advies van de stroombedrijven aan het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de stroomleveranciers deze kosten willen doorberekenen aan de consument. Wellicht zou dit dus betekenen dat mensen die stroom afnemen bij een echt groen bedrijf, minder belast worden. Het ministerie komt in september 2009 met plannen, waarbij voorop staat dat bij overproductie van stroom, groene stroom voorrang zou moeten krijgen op grijze stroom.