You are here

Toename verbruik duurzame elektriciteit

Submitted by Beheerder on Fri, 21/08/2009 - 09:54

In 2008 is het verbruik van duurzame energie in Nederland gegroeid van 2,9 naar 3,4 procent. Dit is te danken aan de toenemende procuctie van duurzame elektriciteit.

Met name de elektriciteitsproductie uit windenergie en biomassa is is omhoog gegaan. Windenergie is nu goed voor een derde van alle duurzame energie in ons land. De toename in het verbruik ervan is te danken aan de bouw van veel nieuwe windmolens, vooral op zee. Het in gebruik nemen van verschillende middelgrote installaties voor het verbranden van afvalhout en kippenmest, en het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales, zorgen voor de toename van energie afkomstig uit biomassa. Het aandeel biobrandstoffen voor het wegverkeer nam toe van 2,8 naar 3,0 procent van alle verbruikte benzine en diesel in 2008. Ook het gebruik van duurzame warmte groeide licht.

Voor meer informatie: Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 19 augustus 2009.