You are here

Oplossing

Tihange 2 en Doel 3 moeten snel sluiten. Hoe pakken we dat slim aan?

Wij zijn ervan overtuigd dat we de gavaarlijke kerncentrales dicht kunnen krijgen als er enerzijds veel mensen lokaal actief zijn (individueel, maar ook in lokale groepen en buurtcomités) en er anderzijds een ervaren organisatie is met betaalde krachten die veel tijd en aandacht kan besteden aan een goed doordachte campagne. Er is een plan nodig.

Door een campaigner aan te stellen die zich uitsluitend met de sluiting van Tihange 2 en Doel 3 bezig houdt zorgen we voor:

  • continuïteit en een constante focus.
  • ondersteuning en onderlinge coördinatie van lokale groepen.
  • de nodige vakinhoudelijke kennis.
  • een groot netwerk waarmee we verbindingen leggen en (inter)nationaal kunnen lobbyen.
  • het ontwikkelen van concrete activiteiten.

De komende jaren zal er in België intensief gedebatteerd worden over de toekomst van de kerncentrales. En er lopen tal van juridische procedures tegen de gevaarlijke centrales die zijn aangespannen door landen, individuen en (milieu)organisaties. De WISE campaigner kan straks alle ontwikkelingen op de voet volgen en inspelen op de actualiteit. Samen met de bevolking van Limburg, Brabant en Zeeland zorgt onze campaigner er voor dat de centrales dicht gaan.