You are here

Betonproblemen en stroomtekort in België een overzicht

Submitted by Beheerder on Wed, 03/10/2018 - 13:42

De afgelopen weken waren de Belgische kerncentrales weer volop in het nieuws. Betonproblemen, stroomtekorten, het is bijna teveel om bij te houden. Daarom hier een korte samenvatting.

Op 19 september kwam het nieuws naar buiten dat in Tihange2 en Doel4 betondegradatie was geconstateerd. Beide kerncentrales lagen op dat moment stil voor onderhoud. De problemen zitten in de plafonds van de veiligheidsbunkers naast het reactorgebouw, waar de noodsystemen staan.

Een aantal dagen later bleek dat de kerncentrales hierdoor een stuk langer buiten dienst zijn. Tihange2, welke eigenlijk 31 oktober weer zou opstarten, blijft tot 31 mei uit. Voor Doel4 gaan ze nog steeds uit van de herstart mid november. Bovenop dit nieuws bevestigt Electrabel dat Tihange3, waar ook aangetast beton geconstateerd is, langer uit de roulatie blijft, tot 1 maart.

Stroomcrisis op komst

Het spreekt vanzelf dat in de winter meer stroom nodig is dan in de zomer. Het is kouder, de dagen zijn korter, we spenderen meer tijd binnen. Normaal gesproken legt de Belgische regering daarom een strategische reserve aan, maar besloot dat, op basis van advies van de netbeheerder, dit jaar niet te doen. Op 23 september komt het nieuws naar buiten dat er waarschijnlijk een stroomtekort zal zijn in november. Dan zal van het nucleaire park enkel Doel3, de scheurtjesreactor, die volgens de kernuitstap als eerste gesloten moet worden, draaien.

Als er daadwerkelijk een stroomtekort zal zijn, zal er een afschakelplan worden ingesteld. Op basis van dit plan zullen enkele gemeentes en buurten in België tijdens de piekstroom momenten (meestal zo tussen 17.00 en 19.00) van het net worden gehaald. Dit om te voorkomen dat er een volledige black-out zal ontstaan. Een zeer onwenselijk vooruitzicht. .

WISE roept op tot noodfonds

De Belgische regering riep haar buurlanden op om te helpen om het stroomtekort op te lossen. Daarop stelde WISE voor om een noodfonds van 100 miljoen in te richten. Met dit geld, wat geleend kan worden door lokale Belgische overheden, kunnen structurele maatregelen genomen worden. In plaats van het snel opstarten van grote noodgeneratoren, kan Nederland dan bijdragen aan het energiezuiniger maken van overheidsgebouwen en een grootschalige omschakeling naar Ledverlichting.

Op 28 september kondigt Electrabel aan om het onderhoud van Tihange 1 te vervroegen en te verkorten, om stroomproblemen te helpen voorkomen. Hierdoor zouden mid-november de grootste problemen voorbij moeten zijn. 

Betonproblemen al langer bekend

Naar aanleiding van het nieuws komt een anonieme getuige naar voren die stelt dat het al decennia bekend was dat er betonproblemen waren in de kernreactoren. Electrabel zou enkel het broodnodige onderhoud hebben uitgevoerd en winst boven nucleaire veiligheid gestelt hebben. Het FANC stelt dat de controles binnen de kerncentrales zich meer op het beton hadden moeten richten.

Op twee oktober kwam meer nieuws naar buiten. Tijdens het onderzoek naar de betondegradatie in Tihange2, bleek dat de stalen wapening niet goed geïnstalleerd is. Een probleem wat zich al eerder voordeed in Tihange3.

Ondertussen hebben de scheurtjesreactoren Doel3 en Tihange2 allebei scheurtjes in hun reactorvat en betondegradatie in hun veiligheidsbunkers. Daarnaast is de bewapening van Tihange2 niet op orde. Hoe lang nog, voordat we collectief besluiten dat de nucleaire veiligheid in het geding is?

De stroomcrisis laat zien dat grootschalige centrale energieopwekking geen zekerheid biedt voor de stroomgarantie. Het is nu zaak dat België doorpakt en investeert in hernieuwbare capaciteit, energiebesparing en een diversere energiemarkt. ENGIE Electrabel heeft er een potje van gemaakt en moet niet meer de hand boven het hoofd gehouden worden.