You are here

vergelijking stroomleveranciers

De stroomleveranciers zijn door WISE, Natuur&Milieu, Greenpeace en de Consumentenbond beoordeeld op vier bedrijfsonderdelen:
  • (des)investeringen in stroomopwekking in de periode 2012-2016
  • eigen productie van stroom in 2015

Waar kan ik écht groene stroom krijgen?

Op het stroometiket moet dus duidelijk te zien zijn hoeveel procent van de stroom uit aardgas, kolen, kernenergie of hernieuwbare bronnen (bijv. windenergie en energie uit biobrandstof) afkomstig is.

Hoe werkt de WISE energievergelijker? (Korte handleiding)