You are here

PZEM

De exploitant (vergunninghouder) van de kerncentrale is EPZ. De aandeelhouders van EPZ zijn PZEM (70%) en RWE (30%).

Als het over kernenergie gaat dan is de kerncentrale in Borssele voorlopig het meest concrete pijnpunt.

De PZEM is voor de helft eigenaar van de verlieslatende (en daarom vaak stilstaande) gasgestookte Sloecentrale en van de verlieslatende kerncentrale Borssele.