You are here

nucleaire cyclus

  1. Kernenergie is niet klimaat neutraal: Bij de productie van kernenergie komen grote hoeveelheid CO2 in de atmosfeer terecht.

In een kerncentrale wordt elektriciteit opgewekt door water te verwarmen middels atoomsplitsing en met de stoom die dan ontstaat een...