You are here

kernramp

 De distributie zou eigenlijk in september beginnen maar dat ging de Veiligheidsregio's wat te snel: Ze maken zich zorgen over het ontbreken van goede voorlichting aan de bevolking rond de verstrekking van de tabletten.

Op basis van op zichzelf reële scenario’s en uitganspunten (over de ernst van het ongeluk zelf en over de weersomstandigheden ten tijde hiervan) schetsen zij een verontrustend beeld.

Het team schat in dat het waarschijnlijker is dat grote rampen zoals in Fukushima wel één of twee keer per eeuw plaatsvinden dan niet.

Het rapport begint met het volop bagatelliseren van de mogelijke gevolgen van ernstige ongevallen in kerncentrales door bv.

Een kernramp is "vaak onverwacht en onvoorspelbaar, terwijl de gevolgen aanzienlijk kunnen zijn", schrijft de HGR in een rapport dat in het Frans,...

De kerncentrale in Tihange, heeft drie kernreactoren. Tihange 1 is in 1975 in gebruik genomen, Tihange 2 in 1983 en Tihange 3 in 1985. Samen hebben ze een vermogen van 3016 MWe. Ze zijn eigendom van Engie-Electrabel, een dochtermaatschappij van het Franse Engie.

De Kerncentrale in Doel heeft vier kernreactoren. Doel 1 en 2 zijn in 1975 in gebruik genomen, Doel 3 in 1982 en Doel 4 in 1985. Samen hebben ze een vermogen van 2911 MWe. Ze zijn eigendom van het energiebedrijf Engie-Electrabel, een dochtermaatschappij van het Franse Engie.

Uit: Nuclear Monitor nummer 799, 5 maart 2015: Fukushima Fallout: Four years on

Er is een uitzondering; de ongewenste inname van radioactief Jodium, een van die vele stoffen, kun je voorkomen door zelf veel niet-radioactieve Jodium te slikken. De schildklier raakt verzadigd en neemt geen extra Jodium meer op.