You are here

gemeenten

Met het oog op de mondiale klimaatdoelstellingen en de gerechtelijke uitspraak dat Nederland meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen is het niet meer dan logisch dat gemeenten

Stroom inkopen met impact