You are here

evacuatie

 De distributie zou eigenlijk in september beginnen maar dat ging de Veiligheidsregio's wat te snel: Ze maken zich zorgen over het ontbreken van goede voorlichting aan de bevolking rond de verstrekking van de tabletten.

Op basis van op zichzelf reële scenario’s en uitganspunten (over de ernst van het ongeluk zelf en over de weersomstandigheden ten tijde hiervan) schetsen zij een verontrustend beeld.

  • Een gebied van 100-1.000 km2 is langer dan een half jaar ontoegankelijk (niet functioneel bruikbaar en onbewoonbaar), waaronder deels dichtbevolkte gebieden.

Het rapport begint met het volop bagatelliseren van de mogelijke gevolgen van ernstige ongevallen in kerncentrales door bv.

De eigenaar wilde Tihange 2 eigenlijk in juli weer op kunnen starten maar dat is in elk geval uitgesteld tot november.

De ramp in Fukushima heeft geleerd dat een nucleair noodplan alleen bescherming kan bieden als het ergst mogelijke scenario in aanmerking wordt genomen en alle betrokken partijen, van nooddiensten tot mogelijke slachtoffers, op voorhand weten wat ze moeten doen.

Er is een uitzondering; de ongewenste inname van radioactief Jodium, een van die vele stoffen, kun je voorkomen door zelf veel niet-radioactieve Jodium te slikken. De schildklier raakt verzadigd en neemt geen extra Jodium meer op.