You are here

chernobyl

De ontploffing van de kernreactor is een van de grootste tragedies in de geschiedenis. In de eerste aflevering is te zien hoe deze ramp zich voltrok, en hoe de directbetrokkenen, maar ook vanuit de politiek niet konden of niet wilden bevatten wat er daadwerkelijk gebeurd was.