You are here

Borssele

 De distributie zou eigenlijk in september beginnen maar dat ging de Veiligheidsregio's wat te snel: Ze maken zich zorgen over het ontbreken van goede voorlichting aan de bevolking rond de verstrekking van de tabletten.

De exploitant (vergunninghouder) van de kerncentrale is EPZ. De aandeelhouders van EPZ zijn PZEM (70%) en RWE (30%).

In het rapport staan de belangrijkste bevindingen van de HAW: 

1) Financiële risico’s voor de overheid

Als het over kernenergie gaat dan is de kerncentrale in Borssele voorlopig het meest concrete pijnpunt.

De PZEM is voor de helft eigenaar van de verlieslatende (en daarom vaak stilstaande) gasgestookte Sloecentrale en van de verlieslatende kerncentrale Borssele.

Dit zeggen de politieke partijen die graag uw stem willen er over:

Op 20 december bracht de EPZ, exploitant van de kerncentrale, haar nieuwste 'ontmantelingsplan' (bijna 200 pagina's, Engels) uit.

  • Een gebied van 100-1.000 km2 is langer dan een half jaar ontoegankelijk (niet functioneel bruikbaar en onbewoonbaar), waaronder deels dichtbevolkte gebieden.

De Provincie erkent dat de Ministers Kamp en Dijsselbloem hun best hebben gedaan maar dat er nu niets anders opzit dan accepteren dat er veel Zeeuws geld (uit de opbrengsten van de verkoop van de wel gezonde delen van Delta) in de kerncentrale opgebrand zal gaan worden.

De aandeelhouders hebben daar niet zo veel trek in; ze zijn als aandeelhouder van Delta immers al eigenaar van o.a. Enduris..... waarom zouden ze daar heel veel geld voor neer moeten leggen?

Pages