You are here

begroting

WISE staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

WISE zet per jaar tussen de 150.000 en 300.000 euro om, sterk afhankelijk van het aantal projecten. In 2017 werken we met een begroting van €190.000.

WISE gaat principieel niet in zee met bedrijven die met kern- en kolencentrales te maken hebben.