You are here

ANBI

Dit is gunstig voor donateurs en andere begunstigers van WISE. Om in aanmerking te komen voor die status moet je aan allerlei regels voldoen, op bijvoorbeeld het gebied van transparantie, bestuur en besteding van je middelen.

WISE staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).