You are here

Stroom met groene strik is nog geen groene stroom

Submitted by Beheerder on Mon, 05/01/2009 - 11:23

(14 07 09 - 11:59) AMSTERDAM - Een nieuw jaar, een nieuw stroombedrijf. Kleine aanbieders blijken de groenste stroom te leveren. Overstappen levert nog geld op ook. ‘Het water vecht, maar het zal nooit meer winnen’, zingt Nuon zijn klanten tegemoet, terwijl zij wachten op de helpdesk. Het liedje hoorde bij een reclamefilmpje vol overstromingen. Wie niet wil dat het land wordt weggespoeld door klimaatverandering moet kennelijk bij Nuon zijn. Maar niet alleen bij Nuon. Andere stroombedrijven doen niet voor hun concurrent onder. Op de website van Essent: ‘Bespaar nu met de juiste spaarlamp. 50 procent korting op een spaarlampenpakket!’ Op de website van Oxxio: ‘Wij leveren aan huishoudens altijd groene stroom. Wees slim met energie: stap ook over naar Oxxio en lever een bijdrage aan een schoner klimaat!’ Bij Electrabel: ‘Electrabel kijkt nu al naar de toekomst. Wij zijn altijd bezig met vernieuwing en investeren continu in nieuwe, duurzame vormen van energie. Je kunt op ons rekenen!’ Groen en groenwassen Wie zich laat leiden door de mooie woorden van de Nederlandse energiebedrijven ziet geen enkel verschil meer tussen de stroomaanbieders: ze zijn allemaal even groen tegenwoordig. Maar hoe gerechtvaardigd zijn die claims? Zijn energiebedrijven met iets anders bezig dan alleen hun imago groen te wassen? Dat een bedrijf groene stroom levert is op zichzelf geen bewijs van goed gedrag. Bijna elke aanbieder heeft wel een pakket ‘natuurstroom’ waarmee het groene klanten probeert te werven. Dat dit werkt blijkt uit cijfers van Energieprijzen.nl, dat in november bij de energiebedrijven inventariseerde hoeveel groene klanten ze hadden. De teller stond op 2,7 miljoen, een stijging van 12 procent ten opzichte van vorig jaar. ‘Bij de energiebedrijven die stevige reclamecampagnes hadden gevoerd is de stijging het grootst’, zegt Arjin van As van de vergelijkingssite. ‘Het loont een groen stroommerk te lanceren.’ Niet langer naamloos Een groen stroommerk zegt echter lang niet alles. Want bijna elk energiebedrijf heeft wel wat groene stroom tot zijn beschikking. Vroeger werd dat samen met de elektriciteit afkomstig van andere bronnen (kolencentrales, gascentrales, kerncentrales) gewoon als naamloze stroom verkocht. Nu loont het om de stroom apart te verpakken, en met een groene strik eromheen te verkopen aan milieubewuste consumenten. De andere stroom wordt er gewoon wat minder groen van. Dus wil je als klant eigenlijk weten: hoe veel van het totale stroomassortiment van mijn elektriciteitsboer is werkelijk groen te noemen? Herkomst Omdat stroombedrijven dat niet uit eigen beweging wilden onthullen, stelde de overheid in 2005 het zogeheten stroometiket verplicht. Elke leverancier moet sindsdien precies laten zien wat de herkomst van zijn elektriciteit is. Bijna alle bedrijven hebben inmiddels op hun website een plekje voor het etiket ingeruimd. Een consumentensite als groenestroomjagraag.nl heeft ze in tabelvorm op een rijtje gezet. In de grafiek hieronder zijn de aanbieders op volgorde van hun aandeel groene stroom in hun totale assortiment geordend. Slechts drie aanbieders Het blijkt dat drie aanbieders volledig duurzame stroom (uit zon, wind, water of biomassa) aanbieden: de Nederlandse Energie Maatschappij (NL Energie), de Windunie en Greenchoice. De eerste draait volledig op water, de tweede op wind, de laatste op een mix van water, wind en biomassa. Van de grote spelers heeft Essent op dit moment het groenste aanbod, met 29 procent stroom uit duurzame bronnen. Een bedrijf met de naam De Groene Belangenbehartiger heeft geen enkele duurzame elektriciteitsbron. Vooruitgeschoven marketing post De stroometiketten zeggen veel, maar lang niet alles. Wie alleen op de etiketten zou letten, zou ook de aanbieders Caplare en Elektran bovenaan zetten – twee bedrijven die allebei alleen water als energiebron gebruiken. Hun moederbedrijf is echter Main Energie, dat gewoon voor driekwart op fossiele brandstoffen draait. De apart gehouden waterstroom kan zo mooi twee groene merken in de lucht houden. Voor Oxxio geldt iets vergelijkbaars. Deze aanbieder zegt 100 procent groene stroom te leveren. Dat klopt, maar alleen aan huishoudens – de markt die het meest gevoelig is voor groene argumenten. Aan de zakelijke markt levert Oxxio grijze elektriciteit. Het totale aandeel groene stroom bij Oxxio komt uit op 71 procent. Nog altijd bijzonder acceptabel, natuurlijk, ware het niet dat Oxxio onderdeel is van het Engelse Centrica. Dat produceert slechts 6 procent groene stroom, voornamelijk uit windmolens. Oxxio is dus vooral een vooruitgeschoven marketingpost. Voor het Belgische Electrabel, sinds kort onder de eigen naam actief op de Nederlandse markt (het had al een aantal kleine Nederlandse spelers onder zijn hoede), geldt het omgekeerde. De stroom van Electrabel is relatief vuil, met een groen aandeel van maar 4 procent. Moederbedrijf Suez heeft dankzij Franse waterkrachtcentrales juist wel een groen gezicht, en staat dus vrij hoog in de lijst. Kanttekeningen en nuances Is, met deze kanttekeningen, deze volgorde dan gerechtvaardigd? Het ligt toch nog subtieler. Essent eindigt mede zo hoog in de lijst omdat het veel biomassa bijstookt in zijn centrales. Maar is biomassa wel zo groen, als het om rioolslib, soja of palmolie gaat? Ander punt: deze stroometiketten geven niet aan of het om Nederlandse of Europese bronnen gaat. NL Energie haalt al zijn waterstroom uit oude waterkrachtcentrales in het buitenland. Daar is dus geen nieuw ‘groen vermogen’ voor bijgebouwd. Eneco daarentegen, laag op de lijst, is de belangrijkste Nederlandse investeerder in wind op zee. En als het vooral om CO2-uitstoot zou gaan zou ook Atoomstroom hoog eindigen. Na nader onderzoek kregen echter alleen Greenchoice en de Windunie, een groep boeren met windmolens, een milieukeurmerk. Net als de meeste kleine aanbieders zijn ze al gauw 100 euro per jaar goedkoper. (De Volkskrant)