You are here

DOEN

Vanaf 1 februari 2016 krijgt WISE ondersteuning van de stichting DOEN voor het ontwikkelen en promoten van de WISE Energievergelijker. Onze doelen:

 • CO2-reductie
 • Klanten winnen voor de écht groene energiebedrijven 
 • Een alternatief bieden voor de "race to the bottom" die de huidige energievergelijkers met hun bedrijfsmodel aanjagen
 • Druk zetten op de markt van overstapsites; die worden gedwongen 'groen' ook meer nadruk te geven   
 • Nieuwe duurzame energiebedrijven een attractieve plek bieden waar ze klanten kunnen werven

Steunbetuigingen

 • Natuur & Milieu ondersteunt van harte het plan van WISE om een vergelijker op te zetten en in de markt te zetten die consumenten prikkelt om een duurzame keuze te maken tussen stroomleveranciers. 
 • Hivos: …steunt het initiatief van WISE…om tegenwicht de bieden. De dreigende klimaatverandering maakt de noodzaak te kiezen voor echt groene energie nog urgenter.
 • Het Wereld Natuur Fonds steunt het initiatief van WISE om te komen tot een eerlijke en volledig groene energievergelijker.
 • ODE Decentraal steunt WISE omdat er meer transparantie nodig is in de energiemarkt….
 • Milieudefensie is blij met dit initiatief van WISE…Dit is een initiatief dat perfect aansluit bij onze inspanningen om de overstap … naar duurzame energiebronnen te versnellen.
 • Klimaatverbond: Zou het niet fantastisch zijn als er naar een onafhankelijk platform kan worden verwezen waarmee overstappen écht simpel en transparant is? …We hopen van harte dat de consumenten snel een platform krijgen …waarmee onderstreept kan worden dat de keuze voor kolencentrales of niet, niet alleen via je stemhokje gaat maar ook écht via je portemonnee.
 • Greenpeace: "Consumenten zullen pas met hun voeten stemmen als ze wéten wie op kop loopt met schone energie en wie de fossiele achterblijvers zijn. In het geweld van de 'kiloknallers' van de energiemarkt …is een overstapsite op basis van een groene vergelijking onontbeerlijk.
 • Coöperatie Deltawind: “Als geen ander zet WISE zich in voor een goede informatieverstrekking over Groene energie. Dat doen ze helder, integer en op een aantrekkelijke manier. Daarmee brengen ze de energiesector in beweging en de helpen ze de bewuste consument”.