You are here

Resultaten stresstest EU reactoren - ook Borssele

Submitted by Beheerder on Tue, 02/10/2012 - 13:00

(2 oktober 2012) Na de ramp in Fukushima werden alle Europese reactoren aan zogenaamde stresstests onderworpen. Allerlei situaties werden - op papier!  - nagebootst om te kijken in hoeverre de reactor zelf stevig genoeg is, of de beheerder snel en adequaat reageert en of de nationale en provinciale authoriteiten weten wat ze moeten doen. Eergisteren lekte een deel van het eindrapport al uit via onder andere het dagblad Die Welt, hier het artikel; welt.de/109550267. Hoewel het rapport nog niet officieel is gepubliceerd kun je het Europese rapport over de resultaten hier al wel vast lezen. Op pagina 26 en 27 alles over Borssele. Let wel; dit gaat niet over de vraag of Borssele wel of niet scheurtjes in het reactorvat heeft - dat is niet onderzocht. En dat kun je ook alleen onderzoeken door de reactor stil te leggen en het reactorvat van binnenuit af te tasten met ultrasone meetapparatuur. WISE steunt de petitie die de Nederlandse regering oproept dit te doen.