You are here

PvdA: voorrang voor duurzame energie

Submitted by Beheerder on Wed, 19/08/2009 - 11:28

De PvdA vindt dat duurzame energie voorrang moet krijgen op het overvolle elektriciteitsnet. Schone energie mag volgens Tweede-Kamerlid Diederik Samsom niet de dupe worden van de overcapaciteit die veroorzaakt wordt door grote vervuilende centrales. Indien de plannen om de komende jaren circa zeven nieuwe kolencentrales te bouwen, doorgaan, zal het elektriciteitsnet overbelast worden met een te grote hoeveelheid stroom. Hierdoor kunnen opstoppingen ontstaan. Om dit te voorkomen zouden de elektriciteitscentrales moeten worden uitgeschakeld, wat hoge kosten met zich meebrengt.

De PvdA wil dat deze kosten niet op consumenten wordt verhaald maar op de grote producenten en veroorzakers, de kolencentrales in dit land. Samsom is van mening dat het 'polluter pays' principe hier gehanteerd zou moeten worden. Dit houdt in dat de kosten verhaald worden op de producent van de te grote hoeveelheid vieze energie. Het principe is volgens de PvdA een doeltreffend middel om investeringen duurzamer te laten worden. Groene energiebronnen en schonere gascentrales hebben op deze manier een voordeel ten opzichte van meer vervuilende industrieen.

Meer informatie: duurzameenergiethuis.nl, en het eerder op onze site geplaatste stukje 'Voorrang voor groene stroom'.