You are here

PvdA beweegt: Scheurtjes in Borssele ?

Submitted by Beheerder on Thu, 19/03/2015 - 12:43

De tweede kamerfractie van de PvdA is aan het bewegen; tussen de (allemaal relevante) vragen die op 24 maart zijn gesteld door de fractie staat deze ene belangrijke: "Kunnen u en de KFD (AVNS) er zorg voor dragen dat er een 100%-controle komt op het reactorvat in Borssele, om uit te sluiten dat er haarscheurtjes zijn?". Tot nu toe houdt Minister van Economische Zaken, Kamp, een 100% onderzoek af.

In antwoord op Kamervragen van de PvdA schrijft Kamp op 19 maart onder andere "de informatie die het FANC (de Belgische toezichthouder) recent over de metingen van 2014 openbaar gemaakt heeft, leidt volgens de ANVS (de Nederlandse toezichthouder) niet tot nieuwe inzichten met betrekking tot de kerncentrale Borssele. Hij geeft, zij het zeer omfloerst, toe dat het onderzoek dat in Borssele heeft plaatsgevonden (het in 2013 uitgevoerde 40% onderzoek) niet met apparatuur met dezelfde gevoeligheidsmarges als die in Belgie recent aan het licht brachten dat de scheuren veel groter waren dan eerst gedacht - is uitgevoerd. En op de vraag of uitgesloten kan worden dat er in Borssele toch scheuren zitten antwoord de minister helemaal niet. Gedeputeerde Staten van Zeeland wijzen, in antwoord op vragen van onder andere GroenLinks, ook opnieuw een 100% onderzoek af. "Niet nodig" zegggen ze, "want de Minister heeft naar aanleiding van het 40% onderzoek in 2013 laten weten dat het wel goed zit". De 2e Kamerfractie van GroenLinks doet ook nog weer een poging met een set nieuwe kamervragen.

Als de Belgische collega-toezichthouder zo duidelijk is ("alle kerncentrales zouden opnieuw en volledig op dit fenomeen - de scheuren - onderzocht moeten worden") dan is het toch langzamerhand onbegrijpelijk dat de Nederlandse regering (en de provincie) zo halsstarrig blijft volhouden dat het wel goed zit. En als een 40% onderzoek voldoende is om uit te sluiten dat er toch scheuren zijn, waarom worden de resultaten van dat onderzoek dan niet gewoon gepubliceerd? Ondertussen woedt de discussie in Zeeland over de toekomst van het energiebedrijf Delta volop; daarin speelt de kerncentrale een prominente rol. Op een vekiezingsdebat op 16 maart werden lijsttrekkers van de Zeeuwse partijen gevraagd naar hun reactie op de stelling dat het energiebedrijf verkocht zou moeten worden: De VVD, CDA en de SP spraken zich uit tegen verkoop, de PVV was voor. Wel benoemde het CDA het probleem dat de energietak van het bedrijf, inclusief de kerncentrale, onrendabel is. De partij riep de Minister van Economische Zaken op "verantwoordelijkheid te nemen, ook voor de kerncentrale". Wat het CDA hier precies mee bedoelt is onduidelijk, WISE riep de Minister in december 2014 nog op om de centrale maar te nationaliseren. De uitspraak van de VVD tijdens het televisiedebat was ook opmerkelijk: "Onrendabele onderdelen loskoppelen van gezonde onderdelen. Voor onderdeel energie en kerncentrale eventueel met andere partner een oplossing vinden". Veel zal nu afhangen van de nieuwe samenstelling van de Gedeputeerde Staten in Zeeland. Het is de moeite waard om het debat even terug te kijken, vanaf ongeveer minuut 12 gaat het over Delta.