You are here

Missie

WISE voert campagne tegen kernenergie en vóór schone energie, voor nu en later, voor iedereen. We ondersteunen campagnes en activiteiten van anderen, in Nederland en internationaal. Als het nodig is komen we zelf in actie.

WISE is ervan overtuigd dat een betaalbare en betrouwbare mondiale energievoorziening te realiseren is zonder gebruik te maken van kernenergie. Dit gebeurt niet vanzelf, er is druk van onderaf nodig. WISE wil het opbouwen van die druk maximaal ondersteunen en draagt hier aan bij door andere partijen zo goed mogelijk te faciliteren om effectief te ageren tegen kernenergie.