You are here

Nu klimaatactie!


Kernenergie is vies, duur, langzaam en ouderwets. 

Geachte heer Wiebes,

Het is hoog tijd voor actie om de klimaatcrisis te stoppen. We hebben genoeg mooie woorden gehoord, nu moet u daadwerkelijk wat gaan doen. De urgentie is groot, klimaatverandering wacht niet. We moeten zo snel mogelijk toe naar een schone, veilige en eindeloze energievoorziening, voor nu en later. Daar past kernenergie niet in. Kernenergie is vies, duur en gevaarlijk en bovendien duurt het bouwen van een nieuwe kerncentrale veel te lang om zoden aan de dijk te zetten.

Ik wil dat het kabinet:

  • NU klimaatactie onderneemt
  • Onze energie, duurzaam, schoon en veilig laat opwekken
  • Dus niet voor kernenergie kiest