You are here

Wel of niet scheurtjes in reactorvat Borssele?

Submitted by Beheerder on Fri, 03/01/2014 - 13:31

(3 januari 2014) Met veel moeite (beroep op Wet Openbaarheid Bestuur en veel getouwtrek) zijn de Statenfractie van GroenLinks in Zeeland en de Stichting Laka er in geslaagd het Plan van Aanpak (PvA) voor de inspectie van het reactorvat van de kerncentrale Borssele te krijgen. Toen bekend werd dat de reactor maar een deel van het vat zou laten onderzoeken (overigens duurde het even voordat EPZ toegaf dat er inderdaad maar een klein deel zou worden onderzocht, eerst werd de suggestie gewekt dat het hele vat afgespreurd zou worden) op mogelijke haarscheurtjes (Zoals in de kerncentrales in Doel en Tihange, beiden in Belgie, werden vastgesteld) namen de Provinciale Staten van Zeeland op 31 mei 2013 een motie aan die Minister Kamp (Economische Zaken) opriep alsnog een 100% controle uit te laten voeren. De Minister legde het verzoek naast zich neer; hij vond het onderzoek zoals de EPZ wilde laten uitvoeren wel voldoende. Verschillende partijen wilden toen wel eens het PvA van de EPZ inzien. Volges de EPZ kon dat niet omdat de Kern Fysische Dienst (de toezichthoudende instantie van het Ministerie) hier geen toestemming voor gaf. Wie nu precies de publicatie van het PvA heeft tegengehouden al die tijd is nog onduidelijk. Wel blijkt nu dat de KFD er voor gezorgd heeft dat het PvA werd aangepast:

* Concept-PvA:
Integrale inspectie reactorvatwand
Vat is 100% vrij van rapporteerbare indicaties
Gezien de geometrie van het vat is het niet mogelijk de 4 banen van onder tot boven te meten
In eerste instantie wordt 44% van het oppervlak onderzocht

* Definitief PvA:
Inspectie reactorvatwand
Is vrij van rapporteerbare indicaties
Aansluiten bij de internationale praktijk van centrales die ook een inspectie hebben uitgevoerd (KC’s Ringhals en Mühleberg)
Er worden 4 verticale banen van 1m breed onderzocht

De KFD heeft er voor gezorgd dat de werkelijkheid (gedeeltelijk in plaats van volledig onderzoek) recht werd gedaan. En oja.... we weten dus nog steeds niet zeker of het reactorvat van Borssele vrij is van scheuren. Als je zeker wilt weten dat er geen speld zit in de hooiberg is zul je toch echt de hele hooiberg moeten doorzoeken, en niet maar 40%.

Meer hierover op http://zeeland.groenlinks.nl/node/106206