You are here

elektriciteit

'Renewables International' heeft weer mooie statistieken en cijfers gepubliceerd over de elektriciteitsproductie (en consumptie) in de EU28. Voorlopige cijfers over 2014 laten onder andere het volgende zien:

WISE organiseerde op 20-11-2014 een symposium over Full Disclosure, hét concept voor totale transparantie over de herkomst van álle soorten elektriciteit.