You are here

duurzaamheid van stroomleveranciers

Over de gehele linie gaat het gemiddelde rapportcijfer van een 5,6 naar 5,7.

Wij zochten het op in het register van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), de overheidsinstantie die erop toeziet dat bedrijven die deelnemen aan het...

Op grond van een veelomvattend onderzoek hebben Natuur&Milieu, Greenpeace, Hivos en de Consumentenbond een nieuwe 'ranking' gemaakt. De top vijf van schoonste bedrijven bestaat uit:

In deze tabel is te zien hoe de energiebedrijven in oudere onderzoeken hebben gescoord.