You are here

Delta

Als het over kernenergie gaat dan is de kerncentrale in Borssele voorlopig het meest concrete pijnpunt.

De PZEM is voor de helft eigenaar van de verlieslatende (en daarom vaak stilstaande) gasgestookte Sloecentrale en van de verlieslatende kerncentrale Borssele.

Op 20 december bracht de EPZ, exploitant van de kerncentrale, haar nieuwste 'ontmantelingsplan' (bijna 200 pagina's, Engels) uit.

De Provincie erkent dat de Ministers Kamp en Dijsselbloem hun best hebben gedaan maar dat er nu niets anders opzit dan accepteren dat er veel Zeeuws geld (uit de opbrengsten van de verkoop van de wel gezonde delen van Delta) in de kerncentrale opgebrand zal gaan worden.

De aandeelhouders hebben daar niet zo veel trek in; ze zijn als aandeelhouder van Delta immers al eigenaar van o.a. Enduris..... waarom zouden ze daar heel veel geld voor neer moeten leggen?

De Staten van de Provincie Zeeland, spreken als hun mening uit dat:

De Provincie gaat niet akkoord met het voorstel van het Rijk om de gezonde delen zelf aan te kopen, twee nieuwe entiteiten op te richten (1 met de gezonde delen, 1 met de kerncentrale) en het geld dat ze voor het gezonde deel hebben betaald te gebruiken om het ongezonde d

De opdracht was om te schetsen wat de consequenties zouden zijn van drie scenario's, onmiddellijke sluiting (in 2017), sluiting in 2023 en doordraaien tot 2033.

Vroegtijdig beëindigen van die contracten zou tot hoge boetes leiden.

Met oud-premier Balkenende prominent op de eerste rij vond er op 12 oktober een bijzonder debat plaats in de Tweede Kamer. Centrale vraag; hoe gaat het Rijk de provincie Zeeland helpen.

Pages