You are here

Nieuwe statistieken elektriciteit EU28

Submitted by Beheerder on Tue, 19/05/2015 - 10:38

'Renewables International' heeft weer mooie statistieken en cijfers gepubliceerd over de elektriciteitsproductie (en consumptie) in de EU28. Voorlopige cijfers over 2014 laten onder andere het volgende zien:

  • 28,1% (848 TWh) werd geproduceerd door duurzame bronnen, 27,7% werd geproduceerd door kerncentrales en 42,2% komt uit fossiele bronnen (kolen, gas, olie)
  • De groei van duurzame bronnen leidt tot een forse daling van het aandeel uit fossiel en nucleair. De massale sluiting van kerncentrales in bv. Duitsland leidt niet tot het gebruik van meer fossiele bronnen.
  • Het finale elektriciteitsgebruik was 2,778 TWh in 2013. Zowel de productie als de consumptie zijn nog steeds lager dan in het piekjaar 2008 (toen de crisis uitbrak)
  • De gecombineerde productie van wind (meer dan 235 TWh in 2014 en 7.8 % van het totaal) en zon (meer dan 95 TWh en 3% van het totaal) resulteert in een mooi totaal van 330 TWh (10.8 % van de totale EU elektriciteitsproductie)
  • In vrijwel alle landen groeit duurzaam spectaculair. Het aandeel atoomstroom neemt sinds 2003 af, het aandeel uit fossiele bronnen neemt sinds 2012 af – maar kolen, gas en olie leveren nog steeds het grootste deel.

Heel veel meer mooie cijfers en leuke statistieken in deze presentatie.