You are here

Klimaatmarsen en kernenergie

Submitted by Beheerder on Mon, 01/05/2017 - 10:45

Afgelopen weekend gingen wereldwijd honderdduizenden mensen de straat op om een stevig en vergaand klimaatbeleid te eisen. Er moet snel heel veel gebeuren om uit te komen op maximaal anderhalve graad temperatuurstijging. 

De bezorgdheid over klimaatverandering wordt met enige gretigheid aangegrepen door zogenaamde ecomodernisten, een verzameling wetenschappers, lobbyisten en industriëlen van diverse pluimage die onder andere pleiten voor een 'nieuwe, eerlijke kans voor (nieuwe) kernenergie'. Wat daar precies onder moet worden verstaan is niet helemaal duidelijk maar in elk geval willen ze dat overheden ruimhartig geld beschikbaar gaan stellen om kernenergie een nieuwe kans te geven. Ondanks dat het uitgangsprincipe van de groep een sterk optimistisch vooruitgangs- en technologiegeloof is zijn ze er van overtuigd dat we het klimaatprobleem niet gaan tackelen met wind, zon, schone biomassa, waterkracht, besparing, aardwarmte enzovoort. Die worden (slim!) wel omarmd maar "het is niet genoeg en als het wel genoeg blijkt te zijn zal het niet snel genoeg beschikbaar zijn". En dus moeten er wereldwijd honderden kerncentrales gebouwd worden. Nogmaals, het is niet helemaal helder te krijgen of dan centrales van de huidige generatie bedoelt wordt of dat het over generatie 4, (Thorium, gesmolten zout etc.) reactoren gaat. Die vaagheid is ook wel logisch want pleiten voor de bouw van honderden kerncentrales van de huidige generatie wekt bij iedereen die er een beetje verstand van heeft eigenlijk alleen maar hoongelach op, en zeggen dat het van de nieuwe generatie kerncentrales moet komen staat haaks op het zorgvuldig opgebouwde imago dat ze zich zo zorgen maken om klimaatverandering: die kerncentrales zullen immers pas tegen het jaar 2045 beschikbaar zijn op de markt (als er heel veel publiek geld in gestoken wordt, 'de markt' heeft niet zo veel trek).

Met grote bitterheid stellen de ecomodernisten vast dat 'de milieubeweging' er in geslaagd is de groei van kernenergie volledig tot stilstand te brengen. Volgens hen heeft dat niks te maken met de nadelen van kernenergie en de ervaringen die we in de afgelopen 60 jaar hebben opgedaan maar alles met 'angstzaaierij, een pessimistische kijk op de technische mogelijkheden om problemen op te lossen en een sterk verlangen naar de tijd dat we ons al slow-food etend met paard en wagen hooguit van Drenthe naar Groningen verplaatsten'. Tja.

En terwijl in sommige landen de ecomodernisten zich aansloten bij de klimaatmarsen (nog net niet met pro-kernenergie spandoeken) riep 1 van de belangrijkste pleitbezorgers van een 'nucleaire renaissance' de Amerikanen op vooral niet de straat op te gaan.

WISE is er, op grond van alles wat we nu weten over kernenergie, van overtuigd dat je het klimaat niet moet willen redden door in te zetten op een energiedrager die wereldwijd voor gigantische problemen zorgt. En we zijn juist heel optimistisch over de snelle doorbraak van wel duurzame energiedragers. Wij willen de Duivel niet uitdrijven met behulp van Beëlzebub. We willen een schone, eerlijke, betaalbare, democratische, veilige en eindeloze energievoorziening. En daarom gingen we, ook in Amsterdam, de straat op:  Don't Nuke the Climate.