You are here

Waarom is kernenergie problematisch?

Kernenergie is om meerdere reden problematisch:

  1. Kerncentrales kunnen beschadigd raken of zelfs exploderen. De gevolgen van vrijkomende radioactieve straling kunnen catastrofaal zijn - hele landstreken kunnen voor duizenden jaren onbewoonbaar worden.
  2. Bij de productie van kernenergie wordt met hoogradioactief materiaal gewerkt. Een kleine fout kan al duizenden mensen in gevaar brengen.
  3. Radioactief materiaal wordt over de hele wereld verhandeld en getransporteerd. Als radioactief materiaal in verkeerde handen terecht komt zijn de gevolgen niet te overzien.
  4. Bij de productie van kernenergie ontstaan grote hoeveelheden levensgevaarlijk radioactief afval die niet veilig kunnen worden opgeslagen.
  5. Er is maar één extra stap nodig om van kernenergie tot kernwapen te komen: de productie van het kernwapen zelf. Met een kernwapen kun je in één keer een miljoenenstad vernietigen.

Peperduur

Kerncentrales zijn peperduur en alleen te financieren als de overheid meebetaalt. De overheid beheert het kernafval, betaalt voor de beveiliging van de kerncentrale en afvaltransporten en neemt de schade van een eventuele kernramp op zich. Geen enkele verzekeraar is namelijk bereid de risico’s te verzekeren - ook wel begrijpelijk: in Japan zijn de geschatte kosten na Fukushima minimaal 143 miljard dollar.

Harde lessen: Tsjernobyl en Fukushima

De kernramp in Japan heeft op tragische wijze duidelijk gemaakt hoe onveilig een kerncentrale kan zijn en dat aan kernenergie grote risico’s kleven. Willen we het risico nemen van nog meer ongelukken? Omdat een kernramp nooit uitgesloten kan worden, bestaan er ook in Nederland noodscenario’s. Want de kans op een kernramp in Borssele lijkt misschien klein, maar is niet nul. Uit de Greenpeace analyse 'Nucleaire noodscenario's onvoldoende' blijkt dat Nederland slecht voorbereid is op een kernramp bij de kerncentrale in Borssele.

Kernenergie klimaatneutraal?

Bij het maken van elektriciteit in de kerncentrale komt geen CO2 vrij. Maar om dat te kunnen doen zijn er heel veel stappen nodig; de nucleaire cyclus. Die productieketen is bijzonder ingewikkeld, en alleen al de winning van uranium en al het benodigde transport is extreem energie-intensief. Bij verrijking van uranium en bij de bouw en ontmanteling van kerncentrales komt verhoudingsgewijs veel CO2 vrij. Wie alle energiedragers eerlijk vergelijkt, over de hele productieketen, ziet dat kernenergie alleen vergeleken met een kolencentrale minder CO2 uitstoot. Lees meer >>>