You are here

Vervolg stress-test Borssele: Nationaal Actieplan

Submitted by Beheerder on Wed, 16/01/2013 - 12:22

(16 januari 2013) Minister Kamp van Economische Zaken heeft het 'Nationaal Actieplan' naar de 2e Kamer gestuurd. Het is een vervolgstap op de Europese stresstest bij kerncentrales en geeft een overzicht van activiteiten en maatregelen die zijn genomen of gepland bij de kerncentrale Borssele, het ministerie van Economische Zaken en de Kernfysische Dienst. Het Nationale Actieplan is opgesteld in het Engels en volgens een in de EU afgesproken format. In het voorjaar van 2013 organiseert de EU een "collegiale toetsing", waar de door de EU-lidstaten met nucleaire installaties opgestelde nationale actieplannen bediscussieerd worden. Minister Kamp wil de 2e Kamer in de zomer van 2013 berichten over de uitkomsten van deze 'peer review'. Het rapport is interessant maar bevat eigenlijk maar 1 nieuw punt dat nog niet eerder benoemd was; in de procedure die gevolgd wordt om te beoordelen of Borssele langer open kan blijven moet ook worden onderzocht wat de gevolgen zijn van het Duitse afscheid van kernenergie. Immers, Borssele is een Duits ontwerp (KWU Siemens) en "EPZ en de Nederlandse overheid steunen op de kennis bij en ervaring met vergelijkbare kerncentrales in Duitsland." Waar haalt Nederland die kennis vandaan als er in Duitsland steeds minder mensen in die sector werkzaam zullen zijn en er in dat land geen ervaring wordt opgedaan met veroudering van kerncentrales. Het gaat om het uitwisselen van technische gegevens en van «operating experience» (bedrijfservaringen), het gebruik van de installatie in het Duitse Essen als simulatie-omgeving voor 'operators' van Borssele, het uitwisselen van kennis en expertise via bilaterale contacten en het inschakelen van Duitse organisaties voor de technische ondersteuning van de overheid. Een reeel probleem. Kamp gaat het onderzoeken en de "Dutch RB (regulatory body, de Kernfysische Dienst) will evaluate the possibility to increase exchange of information with other regulators of German design plants like Spain and Switzerland". In december 2012 diende WISE haar 'zienswijze' in over het voornemen de kerncentrale nog 20 jaar langer open te houden. Er is nog weinig bekend over de gevolgen van 'veroudering' van kerncentrales. De ontdekkingen van duizenden scheurtjes in de oude centrales van Tihange en Doel geven weinig reden tot optimisme.