You are here

Vaten kernafval tellen – het valt niet mee

Submitted by Beheerder on Tue, 05/07/2016 - 11:54

In Petten, Noord Holland, liggen al decennia lang ruim anderhalf duizend vaten met allerlei soorten kernafval; hoog, middel- en laagactief. Die hadden al lang afgevoerd moeten zijn naar de COVRA maar dat lukt maar niet. 

Recent ontstond er ophef toen de oud-directeur van Petten uit de school klapte over de problemen van het zogenaamd ‘historische afval’. Ontluisterend, maar niemand lijkt precies te weten om hoeveel vaten het gaat, laat staan wat er precies in zit. De geschiedenis staat bol van geklungel, onduidelijkheid, mismanagement en fouten. Nu wordt bijvoorbeeld bekend dat een peperdure installatie, de VINISH, die 'Petten' moet helpen het kernafval preciezer te ontleden, niet functioneert. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, I&M) probeert de boel te ontwarren. Maar haar antwoorden (4 juli) op Kamervragen roepen toch ook weer nieuwe vragen op:

  • De COVRA lijkt haar boekhouding – in elk geval over de periode midden jaren ’90 - niet op orde te hebben. In een krantenartikel zegt de directeur van de COVRA niet precies te weten om welk afval het gaat dat in die periode – extra - is binnengebracht bij zijn bedrijf. De Minister zegt nu: "Deze hogere afvoer betreft waarschijnlijk afval dat in de jaren 1993 en 1994 in Petten is ontstaan. Toen verhuisde COVRA van Petten naar Nieuwdorp in de gemeente Borsele en kon COVRA in Nieuwdorp tijdelijk geen afval aannemen. Dat afval is in de jaren daarna alsnog afgevoerd. Dit lijkt mij een redelijke verklaring".
  • De installatie waarmee Petten de problemen (het precies sorteren van alle soorten historisch afval om het op de juiste manier af te kunnen voeren naar de COVRA) probeert op te lossen (VINISH) doet het nog steeds niet en het is onbekend of het apparaat het nog gaat doen en wat er gedaan moet worden als dat niet zo is – laat staan wat de kosten zullen zijn van een hele nieuwe aanpak, mocht dat nodig blijken
  • De discussie tussen de oud-directeur en Petten is ook niet beslecht; de directeur beweert dat al het laag- en middel actieve historische afval in zijn tijd al is afgevoerd, de COVRA en de Minister ontkennen dit. 

Ondertussen weten we 1 ding zeker; het gaat meer kosten dan ooit gedacht. En dus heeft de Rijksoverheid de NRG een lening verschaft om te voorkomen dat het bedrijf failliet zou gaan, of,  zoals de Minister het zegt: "Het krediet is gericht op het dekken van een tijdelijk financieel tekort bij ECN/NRG dat de continuïteit van de bedrijfsvoering van ECN/NRG, waaronder ook de productie van medische radio-isotopen, in gevaar bracht. Het krediet wordt gebruikt voor de totale bedrijfsvoering van ECN/NRG waar het herstelplan voor de Hoge Flux Reactor en het opruimen van het historisch radioactief afval in Petten een integraal onderdeel van zijn".

Kleine quizzvraag: (voor een volstrekt hypothetische situatie natuurlijk) Stel nou dat in de komende 6 maanden blijkt dat het VINISH apparaat niet gaat voldoen en er een totaal nieuwe methode gezocht moet gaan worden om de anderhalf duizend vaten radioactief afval netjes te onderzoeken en te sorteren...  wie denkt u dat er dan gaat opdraaien voor de meerkosten?