You are here

Urenco - kernstaven made in NL

In 1970 tekenen Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië het verdrag van Almelo voor een uraniumverrijkingsindustrie. Het bedrijf dat zo ontstond heet Urenco. De Nederlandse vestiging staat in Almelo. Hier wordt uranium geschikt gemaakt voor gebruik in kerncentrales. Vlak over de Duitse grens, in Gronau, bevindt zich nog een Urencovestiging. Urenco produceert genoeg brandstof voor 170 kerncentrales wereldwijd.

Technologie

Urenco maakt gebruik van de ultracentrifuge technologie en bouwt in elk van deze drie landen een verrijkingsfabriek met deze technologie. Met behulp van de centrifuges wordt de splijtbare uranium fractie verhoogd ("verrijkt") ten opzichte van de niet-splijtbare uranium fractie, waardoor het geschikt wordt als brandstof in kerncentrales. Urenco bestaat tegenwoordig uit twee bedrijven: de Enrichment  Technology Company (ETC) en de Urenco Enrichment Company (UEC). ETC ontwikkelt en bouwt centrifuges. UEC produceert laag verrijkt  uranium met behulp van centrifuges, die worden betrokken van ETC. Van alle methodes om natuurlijk uranium te verrijken wordt de ultracentrifuge methode beschouwd als veruit de meest economische. Het verbruikt 60 maal minder energie dan de gasdiffusie methode, die de VS en Frankrijk gebruiken. Beide laatstgenoemde landen willen hun verouderde gasdiffusie fabrieken vervangen door ultracentrifuge fabrieken.

Urenco bouwt onder de naam Louisiana Energy Services, een joint venture met Amerikaanse en Canadese nucleaire bedrijven, een fabriek  in New Mexico (VS), die naar verwachting in 2013 volledig in bedrijf zal zijn. Het concern zal de concurrentie aangaan met het Amerikaanse concern USEC dat naar verwachting in 2008 een Ultracentrifuge fabriek in bedrijf heeft. In 2004 kwam een joint venture tot stand tussen Urenco en het Franse nucleaire concern Areva. Frankrijk heeft daardoor zeggenschap verkregen over Enrichment Technology Company (ETC), het bedrijf waarvan het grootste deel is gevestigd in Almelo. Areva's dochteronderneming Eurodif wil haar verouderde gasdiffusie fabriek, Europa's grootste verrijkingsfabriek, vervangen door een moderne centrifuge fabriek. 

Gevaren van deze technologie

Een groot nadeel van de ultra centrifuges is het gevaar van proliferatie, de verspreiding van kerntechnologie waardoor landen of bijvoorbeeld terroristen in staat worden gesteld kernwapens te maken. De centrifuges zijn makkelijk te hanteren en eenvoudig te verbergen. De bekendste affaire is die van de Pakistaanse atoom spion Abdul Qadeer Khan, die van 1972 tot 1976 werkte bij FDO, een bedrijf nauw betrokken bij 'Almelo'. Khan wist bedrijfsgegevens te verduisteren en vertrok naar Pakistan om daar de 'vader van de Pakistaanse atoombom' te worden. In 1998 vond de eerste Pakistaanse kernproef plaats. Daarnaast beschikte hij over een uitgebreid netwerk, waardoor deze technologie ook in handen kwam van een reeks andere landen die verdacht worden van de bouw van kernwapens.

Verzet tegen Urenco

Verrijking van uranium roept veel weerstand op, doordat er gevaarlijke stoffen ontstaan en nucleair afval naar Rusland vervoerd wordt, waar het onveilig wordt opgeslagen. Bewoners van de grensstreek rond Almelo en Gronau hebben zich verenigd in de anti-kernenergiegroep NENO (Nederlands Euregionaal Nucleair Overleg). Zij voeren actie tegen de productie, het vervoer en de opslag van nucleair materiaal in hun regio. Ze procederen tegen uitbreiding van de verrijkingsfabrieken en proberen nucleaire transporten te verhinderen.