You are here

Toch Milieu Effect Rapportage Borssele ?

Submitted by Beheerder on Fri, 06/06/2014 - 13:31

Volgens het internationale Espoo-verdrag moet een kerncentrale die langer dan oorspronkelijk gepland open wil blijven wel een volledige MER-procedure (Milieu Effect Rapportage) doorlopen. Dit is een belangrijke uitspraak met mogelijk vergaande gevolgen voor de kerncentrale in Borssele. 

Toen Greenpeace, de Zeeuwse Milieufederatie en WISE bij de Raad van state (RvS) in beroep gingen tegen de vergunning die aan Borssele werd verleend om tot 2034 open te bljven was dit een belangrijk argument: wie 20 jaar langer doorgaat met het maken van kernafval, wie het reactorvat 20 jaar langer blootstelt aan straling (verbrossing, haarscheurtjes...) , wie bewust kiest voor het openhouden van een verouderde centrale zal toch ook naar de mogelijke milieu-effecten moeten laten kijken. De RvS verwierp het bezwaar en stelde dat een MER niet verplicht zou zijn. Dat standpunt is nu onderuit gehaald door de uitspraak van de "Meeting of the Parties", het hoogste orgaan dat toezicht op naleving van het Espoo-verdrag. Ze oordeelde dat 'het langer openhouden van een kerncentrale langdurige en grensoverschrijdende gevolgen kan hebben" en die conclusie leidt tot de verplichting tot het uitvoeren van een MER - waarbij het ook voor aangrenzende landen mogelijk wordt inspraak te hebben en te reageren. Greenpeace had naar aanleiding van de weigering van de Nederlandse toezichthouder om milieugevolgen mee te nemen in de overwegingen rond de levensduurverlenging een klacht ingediend bij de Espoo-commissie.

De 'Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context', zoals het verdrag officieel heet, is in 1991 ondertekend in Espoo (Finland) en wordt sindsdien gemakshalve het Espoo-verdrag genoemd.

Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor 60 verouderde kerncentrales in heel Europa. Als deze centrales in aanmerking willen komen voor levensduurverlenging dan zullen ze onder andere onderworpen moeten worden aan een grensoverschrijdend volledig MER-onderzoek. Het gaat dan om reactoren in Belgie (1), Bulgarije (1), Tsjechie (4), Finland (2), Frankrijk (22), Duitsland (2), Spanje (4), Hongarije (4), Slowakije (2), Zweden (5), Engeland (7) en de Oekraine (7).