You are here

Kernenergie & verkiezingen '17

Submitted by Beheerder on Wed, 01/03/2017 - 14:15

Moet Borssele eerder dicht? Moeten plannen voor nieuwe kerncentrales ondersteund worden? Wat gaan we met het Nederlandse kernafval doen? Wat vinden we van de kerncentrales vlak over de grens met België en Duitsland? Gaat kernenergie het klimaat redden? Als de kerncentrale Borssele het financieel niet redt; wie moet dan de rekening betalen? Moet een Klimaatwet kernenergie uitsluiten? Beseffen de politieke partijen zich dat we – met de verrijkingsfabriek Urenco in Almelo – voor tientallen kerncentrales wereldwijd de brandstof (uranium) leveren? Zou het niet goed zijn om de stilgelegde kerncentrale in Dodewaard eerder (dan nu gepland: 2044) te ontmantelen? En wie betaalt dat dan?

Dit zeggen de politieke partijen die graag uw stem willen er over:

verkiezingen standpunten kernenergie

Kerncentrale Borssele: niets

Nieuwe kerncentrales: De overheid hoort ook niet op voorhand allerlei technieken uit te sluiten, want door innovatie en technologische ontwikkeling kunnen bestaande of experimentele technieken ineens veelbelovend zijn voor de opwekking van energie

Verder: Niets

Kerncentrale Borssele moet zo snel mogelijk sluiten; Zeeland moet financieel worden geholpen bij de ontmanteling van Borssele.

Nieuwe kerncentrales: Kernenergie en schaliegas zijn schoon noch veilig en daarmee ongeschikt voor onze toekomstige energievoorziening. Technologisch ontwikkelingen zullen daar de komende twee decennia geen noemenswaardige verandering in aanbrengen.

Verder: Niets

Kerncentrale Borssele: Niets

Nieuwe kerncentrales: Niets

Verder: Voor het eerst sinds 1956 heeft het CDA (of één van haar voorgangers) niets over kernenergie in het verkiezingsprogramma. Heel bijzonder

Kerncentrale Borssele: Niets

Nieuwe kerncentrales: Niets

Verder: Niets

 

Kerncentrale Borssele: De kerncentrale in Borssele gaat zo snel mogelijk dicht.

Nieuwe kerncentrales: We bouwen geen nieuwe kerncentrales

Verder: Afhankelijk van de noodzaak van productie van medische isotopen wordt besloten over de afbouw van de nucleaire faciliteit in Petten. We zetten ons in om de onveilige kerncentrales in België snel gesloten te krijgen en onze buren te helpen bij een overstap naar alternatieve energie.

Kerncentrale Borssele: Sluiten, door deze onder te brengen in een non-profit organisatie onder verantwoordelijkheid van het rijk, om voldoende financiële middelen te genereren om de toekomstige ontmanteling in uiterlijk 2033 op een veilige en verantwoorde wijze uit te voeren.

Nieuwe kerncentrales: Kernenergie speelt geen rol in onze energievoorziening. D66 wil geen nieuwe kerncentrale in Nederland

Verder: Zorgen van omwonenden van de bestaande kerncentrale moeten beter gehoord worden, communicatie moet beter, en buurlanden moeten kunnen meepraten over heropening van nabijgelegen kerncentrales na een incident.

Kerncentrale Borssele: Niets

Nieuwe kerncentrales: Geen nieuwe kerncentrales, vanwege risico’s voor de veiligheid en vanwege het afvalprobleem.

Verder: Niets

Kerncentrale Borssele: De kerncentrale in Borssele gaat dicht.

Nieuwe kerncentrales: Er komen geen nieuwe kerncentrales

Verder: De Nederlandse onderzoeksreactoren worden uitgefaseerd naarmate voldoende vervangende faciliteiten zijn gerealiseerd die nauwelijks tot geen radioactief afval veroorzaken. We schuiven de problemen rond het radioactieve afval niet door naar volgende generaties. Ook voor radioactief afval geldt dat de vervuiler de kosten betaalt.

Kerncentrale Borssele: De kerncentrale bij Borsele blijft open mits de veiligheid gewaarborgd is.

Nieuwe kerncentrales: Nieuwe kerncentrales die niet regelbaar en niet door en door veilig zijn en die langlevend radioactief afval opleveren, komen Nederland niet in.

Verder: De veiligheid van kerncentrales moet streng gecontroleerd en gehandhaafd worden. Ook als deze centrales over de grens in België en Duitsland liggen, moet Nederland een oogje in het zeil houden.

Kerncentrale Borssele: Bestaande centrales worden zo snel mogelijk gesloten

Nieuwe kerncentrales: Geen nieuwe kerncentrales.

Verder: Stroom uit kolen- en kerncentrales mag niet het Nederlandse elektriciteitsnet op. We verzetten ons tegen de opslag van nieuw kernafval. Bestaand radioactief afval wordt op kosten van energiebedrijven adequaat opgeruimd en opgeslagen.

 

Kerncentrale Borssele: Niets

Nieuwe kerncentrales: Er wordt afgezien van kernenergie zolang niet alle risico’s zijn uitgebannen en er geen oplossing is voor het kernafval. We zadelen toekomstige generaties niet op met deze problemen.

Verder: Niets

Kerncentrale Borssele: Alle kerncentrales dicht. De smerigste als eerste

Nieuwe kerncentrales: Niets

Verder: Niets

Kerncentrale Borssele: Niets

Nieuwe kerncentrales: Kernenergie in zijn huidige vorm heeft een aantal fundamentele problemen: - Kernenergie produceert radioactief afval wat vele generaties lang radioactief en gevaarlijk blijft; - er is altijd een kans op een grootschalig kernongeluk; - splijtstof kan mogelijk gebruikt worden voor nucleaire wapens; - ook uranium is een eindige, niet duurzame brandstof. Het is echter goed mogelijk dat in de toekomst een vorm van kernenergie wordt ontwikkeld waarbij deze nadelen niet optreden. Bijvoorbeeld met een thorium reactor of met kernfusie. De Piratenpartij is daarom niet dogmatisch tegen alle vormen van kernenergie en wil onderzoeken naar kernenergie die er op gericht zijn deze problemen op te lossen steunen.

Verder: Niets

Kerncentrale Borssele: Sluiting van energie-opwekkende kerncentrales. zo snel mogelijke sluiting van de kerncentrales Borssele,

Nieuwe kerncentrales: Niets

Verder: Zo snel mogelijke sluiting van de kerncentrales Doel en Tihange. De twee Belgische centrales kennen veel storingen en Nederland moet daarom aandringen op beëindiging van activiteiten in die centrales.

 

De stichting Laka heeft een mooi historisch overzicht van de standpunten over kernenergie in de partijprogramma's van de afgelopen decennia.