You are here

Radioactief afval op weg naar Nederland ontspoort

Submitted by Beheerder on Tue, 22/01/2013 - 10:25

(22 januari 2013) Een wagon met radioactief materiaal is gisteravond, op weg naar Nederland, na vertrek uit Tricastin (zuid-Frankrijk) bij Saint-Rambert-D'Albon ontspoort. De trein met vaten verarmd U308 (uranium oxide) was om 17.30 vertrokken vanuit het nucleaire onderzoekscentrum in Tricastin en op weg naar de Centrale Opslag Voor Radioactief Afval, COVRA, in Vlissingen. Het gaat waarschijnlijk om verarmd uranium dat oospronkelijk als restproduct uit de verrijkinsgfabriek in Almelo komt (Urenco). Verarmd uranium is een afvalproduct van verrijking en wordt in gasvorm verrijkt (UF6). Daarna wordt - uit veiligheidsoverwegingen - het gas weer omgezet in vaste vorm (poeder). Dat omzetten (van vast naar gas en dan van gas weer terug naar vast) gebeurt beide keren in Tricastin. Volgens de veiligheidsautoriteiten in Frankrijk is er geen radioactiviteit vrij gekomen. Dat het om 'verarmd' uranium gaat zegt op zich niet zo veel over de straling, het zegt iets over de hoeveelheid splijtbaar U235. De straling is vergelijkbaar met die van natuurlijk uranium. Bij opname van uraniumdeeltjes (via bv. de luchtwegen) is het gevaarlijk. De COVRA is bezig met een procedure voor uitbreiding van haar opslagfaciliteit o.a. voor de opslag van verarmd uranium. Tot een aantal jaren geleden 'exporteerde' Urenco dit afval naar Rusland, officieel voor (her)verrijking.

Hier de melding van Areva:

http://www.areva.com/FR/actualites-9683/anomalie-sans-consequence-lors-d-un-transport-d-uranium-naturel-a-saintrambertd-albon-drome.html