You are here

Prins Willem over energie

Submitted by Beheerder on Tue, 29/01/2013 - 12:40

(5 februari 2013) Als Prins mocht Willem Alexander hier en daar toespraken houden over de toekomst van de energievoorziening. Dat moest natuurlijk allemaal heel voorzichtig want het is een politiek gevoelig onderwerp. Maar toch kun je hier en daar wel een persoonlijke mening destilleren uit hoe hij zaken verwoordde. Op 5 juni 2012 stuurden we ZKH. Prins Willem Alexander een Open Brief waarin we hem vroegen af te zien van medewerking aan de festiviteiten van de Urenco verrijkingsfabriek in Almelo die op 7 juni 2012 een nieuwe productiehal opende.

De fabriek verrijkt uranium voor tientallen kerncentrales over de hele wereld en is daarmee een cruciale speler in de hele nucleaire keten. In onze ogen is het niet passend voor het Koninklijk Huis om zich op een dergelijke manier uit te spreken voor de toepassing van kernenergie.  Op 11 juni ontvingen we een antwoord van de Prins. De inhoud is interessanter dan je zo op het eerste gezicht zou verrwachten. In de brief verwijst hij naar een toespraak die hij op 30 oktober 2011 op Aruba heeft gehouden. Hierin zegt hij onder andere ; "....uranium is also a finite resource which eventually will become scarce. So nuclear can never be seen as the sustainable solution to our hunger for energy!". Voor een nadere discussie over de voor- en nadelen van nucleaire energie verwijst hij naar de Minister van EL&I. En dat is jammer want met de keuze om het feest van Urenco op te luisteren sprak de Prins zich natuurlijk wel degelijk uit. In zijn toespraken predikt hij de duurzame energie-revolutie, nu de praktijk nog . "Walk the talk" en wordt onze zonne-koning.