You are here

Opening kunstwerk jodiumpillen

Submitted by Beheerder on Wed, 20/09/2017 - 13:40

Op 6 oktober wordt in Heerlen het kunstwerk "Jodium-131" van Fabrice Hermans geopend.

[Persbericht Fabrice Hermans, 20-09] 

De kunstenaar stelt in zijn tijdelijke werk "Jodium-131" voor de Kweekvijver in Heerlen de preventieve verstrekking van jodiumpillen in geval van een calamiteit aan de orde. Het beeld bestaat uit een stapeling van uitvergrootte pillenpotten die op het symbool van radioactiviteit drijven.

Fabrice Hermans: "Jodium wordt verstrekt door de overheid. Als je zelf naar de apotheek gaat in Nederland of België en jodium wilt kopen lukt dat niet. Wel via internet... Bij een kernramp komt er jodium-131 vrij. Dit is een vluchtig radioactief gas dat makkelijk over grote afstanden met de wind wordt meegevoerd en vooral door inademing een gevaar vormt. Jodium-131 stapelt zich bij inademing op in de schildklier. Daarom heb ik gekozen om een kunstwerk te maken in de vorm van een opeenstapeling van jodium pillen potten. De jodium pillen toren is een baken van bewustwording niet alleen voor Heerlen maar voor heel Limburg en Nederland. Het aangewezen middel om de opeenstapeling van radioactief jodium te beperken is om vooraf de schildklier te verzadigen met stabiel(niet-radioactief) jodium. Dit veronderstelt dat de jodiumtabletten tijdig beschikbaar en bereikbaar moeten zijn voor de getroffen bevolking. De timing van inname is essentieel. Bij een acute blootstelling is het beschermend effect maximaal wanneer de jodiumtabletten binnen een tijdspanne van zes uur voorafgaand aan de blootstelling worden ingenomen. Worden de jodiumtabletten pas in het vijfde uur na de blootstelling ingenomen, dan daalt de effectiviteit met de helft. Een te late inname, dit wil zeggen 48 uur na de blootstelling aan radioactief jodium, kan een averechts effect hebben en de stralingsdosis voor de schildklier zelfs aanzienlijk verhogen."

Opening kunstwerk

In de morgen van vrijdag 6 oktober 2017 zal het kunstwerk in de ‘Kweekvijver’ op de rotonde aan de Franciscusweg te Heerlen worden geplaatst in bijzijn van de kunstenaar, omwonenden en leerlingen van het Bernardinuscollege. U bent van harte uitgenodigd om bij de opening om 12.00 uur aanwezig te zijn.

Over de kunstenaar

Fabrice Hermans uit Maastricht bezocht de Academie voor Toegepaste Kunsten in Maastricht en werkte vervolgens als grafisch ontwerper in Amsterdam en later in Nuth. Hij won vele (inter-)nationale prijzen waaronder de Deutscher Preis für Kommunikationsdesign, tegenwoordig de Red Dot Award en de Papyrus MultiArt competition. Zijn werk was te zien in Basel, Zürich en Parijs en in oktober van dit jaar exposeert Hermans in Brussel. Hij houdt zich bezig met thema’s als migratie, consumeren en de plaats van de pharmaceutische industrie in de samenleving.

fabricehermans.com