You are here

Open Brief Greenpeace en WISE aan aandeelhouders Delta

Submitted by Beheerder on Wed, 22/06/2016 - 16:06

Op 11 juli wordt tijdens de aandeelhoudersvergadering van Delta besloten over het door haar voorgstelde splitsingsplan. Onderdeel daarvan zijn diverse scenario's die grote consequenties kunnen hebben voor de toekomst van de kerncentrale Borssele.  

Nu het Rijk - voorlopig - heeft aangegeven geen geld te willen steken in het overeind houden van de kerncentrale ligt de bal weer bij de aandeelhouders van Delta (de Provincie Zeeland voor 50% en de Zeeuwse gemeenten voor de resterende 50%). Zij worden gevraagd geld te gaan ophalen uit de markt (een lening met gezonde delen van Delta als onderpand). Dit voorstel wordt onderbouwt met de aanname dat de kerncentrale vanaf het jaar 2021 weer winst kan gaan maken. De periode tot dat jaar moet dan overbrugd worden met een herkapitalisatie van de kerncentrale. De aannames en onderliggende sommen en scenario's zijn geheim. In de Open Brief vragen Greenpeace en WISE de aandeelhouders om nu geen overhaaste besluiten te nemen en op z'n minst te eisen dat ze volledig inzicht krijgen in de onderliggende aannames en berekeningen en het rapport van de Rijksoverheid afwachten die, daartoe gedwongen door een aangenomen motie, moet gaan onderzoeken “wat het totaalbeslag op de overheidsmiddelen is van het nu sluiten van die kerncentrale en van het openhouden van de kerncentrale Borssele tot het einde van de levensduur in 2033”.