You are here

Onenigheid Zeeland en Rijk over Borssele

Submitted by Beheerder on Thu, 17/11/2016 - 09:33

"Ons bereiken signalen dat het Rijk niet meer bereid zou zijn tot bestuurlijk overleg over Delta en de kerncentrale Borssele". Zo begint een brief van de Provincie Zeeland aan het Rijk, van 16 november. 

De Provincie gaat niet akkoord met het voorstel van het Rijk om de gezonde delen zelf aan te kopen, twee nieuwe entiteiten op te richten (1 met de gezonde delen, 1 met de kerncentrale) en het geld dat ze voor het gezonde deel hebben betaald te gebruiken om het ongezonde deel (die met de kerncentrale) voorlopig te redden van de ondergang. Vanuit het perspectief van de aandeelhouders is de reactie misschien niet zo gek (waarom zou je veel geld gana betalen vor et wat je in feite al bezit....) maar wat de Provincie nu zelf weer voorstelt aan Minister Kamp is ook wel heel bar; ze willen dat het Rijk financiële garanties geeft zodat de kerncentrale kan doordraaien en ze wilen geregeld hebben dat de aandeelhouders pas na sluiting van de kerncentrale  - als blijkt dat er te weinig geld is gespaard voor de afbraak - nog tien jaar lang geld gaan betalen aan het Rijk om dat gat te vullen. Een andere optie die de Provincie voorstelt is dat het Rijk de kerncentrale gewoon overneemt.

De toon van de brief is hard en de Provincie gaat er met gestrekt been in. Het is echter de vraag wie er een groter probleem heeft; de aandeelhouders van de kerncentrale of het Rijk. Met de brief die de Provincie gisteren aan het Rijk heeft gestuurd worden de verhoudingen verder op het spel gezet. De ene route die de Provincie voorstelt (overname van de kerncentrale door het Rijk) is alleen denkbaar als het Rijk vervolgens besluit de kerncentrale te sluiten. Het andere voorstel (garanties door het Rijk en de aandeelhouders betalen de openstaande rekening voor het ontmantelingsfonds pas na sluiting) is bizar. De gang van zaken toont opnieuw aan dat de problemen rond de kerncentrale niet op te lossen zijn. Sluiten en accepteren dat er hoe dan ook geld bij moet (van het Rijk en de aandeelhouders samen) lijkt de enige weg om te voorkomen dat de problemen alleen maar groter worden. In opdracht van WISE heeft Spring Associates een scenario gemaakt waarin sluiting en verlate afbraak financieel als minst slechte optie uit de bus komt.

Minister Kamp reageerde fel op de brief van de Provincie en zegt in feite met zoveel woorden; als de aandeelhouders ons aanbod niet accepteren trekken wij onze handen er van af. Dat aanbod van Kamp en Dijsselbloem kwam er op neer dat Delta het energienetwerkbedrijf Enduris en het 50%-belang in het waterbedrijf Evides zou verkopen aan een nieuw op te richten nutsbedrijf, dat in eigendom zou komen van dezelfde publieke aandeelhouders als nu. Die aandeelhouders -de provincie Zeeland (50%) en de Zeeuwse gemeenten (samen 50%)- zouden het kapitaal, nodig om die delen te kopen, moeten lenen en het Rijk zou richting de banken garant gaan staan voor de rentebetalingen op deze lening. Zonder die garantie zouden de aandeelhouders waarschijnlijk geen of een veel te dure lening van de banken krijgen.

De late reactie van de Provincie op het aanbod van de regering heeft alles te maken met de uitspraak van het Amsterdamse Hof in de splitsingszaak. Het Hof erkent dat het eigendom van de kerncentrale de Provincie onevenredig zwaar treft en draagt de regering op om - als de splitsing wordt doorgezet - de provincie daarvoor te compenseren. die uitspraak geftd eprovicnie neiwue moed om het aanbod van het Rijk vorlopig af et wijzen.Maar Kamp is niet iemand die zich gauw van zijn stuk laat brengen.... Hij wil weliswaar niet de geschiedenis ingaan als de VVD-Minister die de laatste Nederlandse kerncentrale heeft gesloten maar hij wil ook niet de geschiedenis ingaan als de VVD-Minister die een kerncentrale overeind houdt met subsidies...

Op 18 november reageerde de Provincie, bij monde van Gedeputeerde Schönknecht, weer op de brief van Kamp: "Als het Rijk Zeeland niet helpt met een oplossing voor de kerncentrale, heeft dat dramatische gevolgen voor de financiële positie van de Zeeuwse aandeelhouders van DELTA. Zeeland gaat dan voor de komende twintig tot dertig jaar op slot voor welke financiering dan ook". Delta wilde op 1 december duidelijkheid van de aandeelhouders of zij het netwerkbedrijf Enduris (kabels en leidingen) willen kopen. Schönknecht zegt dat die duidelijkheid er niet voor 1 december komt. Dat betekent waarschijnlijk dat DELTA het netwerkbedrijf gaat verkopen aan een andere partij.

Naar aanleiding van de ruzie tussen de Provincie en het Rijk heeft de PvdA in de Tweede Kamer een debat aangevraagd, hierin gesteund door een grote meerderheid van de andere fracties.