You are here

Onderhandelingen Zeeland en Rijk over 'Borssele' gaan nog door

Submitted by Beheerder on Mon, 28/11/2016 - 12:26

De regering (Ministers Kamp en Dijsselbloem) hebben de aandeelhouders van Delta aangeboden te willen helpen de problemen met de kerncentrale Borssele op te lossen door het mogelijk te maken dat de aandeelhouders de gezonde delen van Delta (het netwerkbedrijf Enduris en het kabelbedrijf Zeelandnet) over zouden kopen. De opbrengst moet dan eerst gebruikt worden om het ontmantelingsfonds van de kerncentrale te vullen en wat er dan nog overblijft kan gebruikt worden om de kerncentrale te herfinancieren 'om de moeilijke jaren te overbruggen'. 

De aandeelhouders hebben daar niet zo veel trek in; ze zijn als aandeelhouder van Delta immers al eigenaar van o.a. Enduris..... waarom zouden ze daar heel veel geld voor neer moeten leggen? En dus stuurden ze een pittige brief aan Kamp en Dijsselbloem waarin ze aangeven niet in te kunnen en willen gaan op dit voorstel. Omdat er ook verwijten over het proces worden gemaakt verslechterde de sfeer. Kamp schreef een nogal pissige brief terug en een hopeloze status quo dreigde. Delta kondigde aan haar netwerkbedrijf dan maar 'op de markt' aan te gaan bieden. Dat zou ook veel geld opleveren (meer dan bij een min of meer gedwongen verkoop aan de huidige aandeelhouders) en dan zou er dus ook geld zijn voor de kerncentrale. Maar dat willen de aandeelhouders niet want die blijven dan achter met alleen het aandeelhouderschap van een wrakke en verlieslatende kerncentrale. Met het werkgelegenheidsargument (verkoop van Enduris op de markt zou ten koste gaan van werkgelegendheid) wordt de Tweede Kamer door de Zeeuwse bestuurders onder druk gezet. Het is natuurlijk maar zeer de vraag hoeveel arbeidsplaatsen het kost als bv. het netwerkbedrijf van Eneco het Zeeuwse netwerk overneemt.  

Maar het argument doet het goed en Kamerleden van met name de PvdA en de VVD zijn hier zeer gevoelig voor. Ook bijzonder; omdat PvdA-kamerlid Albert de Vries uit Zeeland komt is hij zich actief met het hele onderwerp gaan bemoeien, terwijl het eigenlijk de PvdA'er Jan Vos is die dit al jaren volgt. De Vries volgt - nauwelijks gehinderd door de behoefte om de echte cijfers over de kerncentrale te kennen - consequent de retoriek van de aandeelhouders en dwingt Minister Kamp om opnieuw te gaan onderhandelen. Ondertussen weet iedereen wel dat het helemaal niet helpt om de kerncentrale - op welke manier dan ook - voor een paar jaar geld mee te geven. Maar de optie 'eerder sluiten' is een te groot politiek gezichtsverlies - ook voor Kamp die niet de geschiedenis wil ingaan als de VVD-Minister die de laatste Nederlandse kerncentrale tot sluiting dwingt.

Het laatste aanbod is, naar verluidt, als volgt: Enduris wordt voor zo'n 600 miljoen overgenomen door de aandeelhouders. Dat geld moeten de aandeelhouders lenen. Ze hoeven zelf alleen garant te staan voor 120 miljoen euro, voor de resterende 480 miljoen (80%) gaat het Rijk garant staan. Het geld wordt gebruikt voor de kerncentrale, de aandeelhouders halen min of meer gegarandeerd rendement uit het netwerkbedrijf en betalen daarvan de lening af. Bovendien gaat  - volgens het Rijk en de aandeelhouders - de kerncentrale vanaf het jaar 2022 weer winst boeken zodat ook daar weer rendement mee kan worden behaald. Mocht dat toch niet gebeuren en komen de aandeelhouders dus in de knoei met afbetalen dan staat het Rijk garant bij de bank voor de afbetaling van die 480 miljoen Euro.

Maar het Rijk heeft een aanvullende eis: de opbrengst uit verkoop van de gezonde delen moet eerst aangewend worden om het gat te vullen in het zogenaamde ontmantelingsfonds. Kennelijk twijfelt Dijsselbloem er aan dat de kencentrale in de jaren tot aan sluiting nog voldoende rendement zal opleveren om dat fonds volgens plan - met jaarlijkse dotaties - te vullen. Tot nu toe is dat in elk geval onvoldoende gelukt. Voor het Rijk is dit van belang omdat het financieeel verantwoordelijk is voor de ontmanteling van de kerncentrale na een 'onverhoopt' faillissement van EPZ. Bovendien wil het Rijk naar verluidt de kerncentrale dwingen om ook het geld dat ze nog voor de ontmanteling van Dodewaard (waar ze voor een heel klein deel nog eigenaar van zijn) moeten betalen nu al op te hoesten. Dit is natuurlijk een zeer terechte eis maar het verslechterd de financiële positie van de kerncentrale.... waardoor de aandeelhouders er nog minder op vertrouwen dat de kerncentrale ooit weer rendement gaat opleveren.

De Zeeuwse aandeelhouders hebben nu aan Kamp en Dijsselbloem laten weten in te blijven zetten op een totaaloplossing. Ze hebben begrip voor het belang van het Rijk maar geven ook aan waarom het voorstel van het Rijk niet haalbaar is. Uitgangspunt voor de Zeeuwse aandeelhouders is dat er twee zelfstandig levensvatbare bedrijven overblijven en dat de risico's voor de aandeelhouders niet toenemen. Dit is natuurlijk een absurde positie; op deze voorwaarden wil iedereen wel steun van het Rijk...  

Delta heeft altijd gezegd dat ze rond 1 december het netwerkbedrijf 'in de markt zouden moeten zetten' (om op tijd klaar te zijn met de door het Rijk opgelegde splitsing) en drong er dus bij de aandeelhouders op aan om nog voor 1 december te besluiten of ze belangstelling hadden om het netwerkbedrijf op te kopen. Die deadline is niet gehaald en Delta heeft besloten de aandeelhouders nog wat meer tijd te gunnen om te zien of de onderhandelingen met het Rijk nog wat nieuws oplevert. Op 16 december vindt de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering (AVA) plaats en op 22 december is er nog een debat in de Tweede Kamer. 

Complicaties door gerechtelijke procedure splitsingswet

Op 1 november jl. heeft het gerechtshof Amsterdam een tussenarrest gewezen in de procedure tussen de Staat en Delta NV over de splitsingswet. In dit tussenarrest wordt geconcludeerd dat de splitsing voor Delta NV een onevenredige zware last kan betekenen omdat het voor Delta NV niet mogelijk is - op grond van het beleid van het Rijk - de verlieslatende kerncentrale in Borssele af te stoten. Delta is nu uitgenodigd om dit te onderbouwen; is er inderdaad sprake van een 'buitensporige last'? Hiervoor heeft ze tot uiterlijk 13 december de tijd. Dan heeft het Rijk weer 6 weken de tijd om hierop te reageren. Daarna zal het Hof een definitief besluit nemen (niet voor 23 januari 2017 dus). Tegen dit 'eindarrest' kan cassatieberoep worden ingesteld bij de Hoge Raad. In dat geval zal het nog geruime tijd in beslag nemen voordat onomstotelijk vaststaat of het Rijk al dan niet gehouden is Delta NV (financieel) tegemoet te komen vanwege de opgelegde splitsing. Maar hangende deze discussie moet Delta wel door met het splitsingsplan en dus wel op tijd het netwerk- en waterbedrijf gaan verkopen.