You are here

Klimaatactie steunt oude kerncentrales

Submitted by Beheerder on Tue, 03/06/2014 - 10:40

De wereld snakt naar robuuste actie tegen klimaatverandering. De Amerikaanse President Obama komt eindelijk in beweging. Maar ook hier heeft het voordeel een groot nadeel. Door alleen op CO2-uitstoot te sturen krijgt kernenergie weer een steuntje in de rug.

De door het Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency) aangekondigde maatregelen om de elektriciteitssector te dwingen tot minder uitstsoot van CO2 (30% minder uitstoot in 2030 ten opzichte van 2005) biedt ruimte om die doelstelling op verschillende manieren te realiseren. Natuurlijk kan het door minder energie te gaan gebruiken, door meer duurzame energie op te wekken en door onderling, per staat, te handelen in uitstoot-rechten. Maar het zal ook zeker tot gevolg hebben dat staten subsidies gaan geven aan kerncentrales die eigenlijk niet langer economisch rendabel zijn. Van zes kerncentrales werd onlangs sluiting aangekondigd (San Onofre 1 & 2, Crystal River, Kewaunee, Vermont Yankee, Oyster Creek) omdat ze met verlies draaien. Voor nog eens een dozijn reactoren werd ook onlangs anagekondigd dat het maar zeer de vraag was of ze het  - financieel - zouden redden in de Amerikaanse markt. De eigenaren worden geconfronteerd met afgedwongen extra investeringen als gevolg van onderzoek na de ramp in Fukushima, Japan. Veel reactoren moeten weer worden aangepast naar aanleiding van nieuwe inzichten met betrekking tot veiligheid. Ze hebben allemaal gevraagd om staatssteun om die investeringen mogelijk te maken, anders dreigt sluiting. Vijf reactoren van Exelon, het grootste nucleaire elektriciteitsbedrijf van Amerika, werden onlangs door de eigenaar van een energie-veiling verwijderd omdat ze toch geen enkele kans maakten; de stroomprijs lag veel te hoog, zeker ten opzichte van de afnemende vraag. Hoewel de EPA de staten vrij laat in hun keuze om de doelstellingen te realiseren geeft ze in haar onderbouwing aan dat ze de extra financiele steun die nodig zou zijn om de reactoren open te houden 'redelijk' vindt. Het voorstel van de EPA zegt ook expliciet dat nieuwe kerncentrales, zoals de zes die in aanbow zijn (Vogtle-1 & 2, Summer-1 & 2, Watts Bar-2), bijdragen aan het halen van de doelstellingen. Onze Amerikaanse collega's doen er nu alles aan om het definitieve EPA-voorstel zodanig te veranderen dat het in elk geval de staten niet aanmoedigt om belastinggeld aan kernenergie te gaan geven.