You are here

Kans op nwe. Fukushima/Tsjernobyl veel groter

Submitted by Beheerder on Wed, 28/09/2016 - 09:32

Onderzoekers van de Universiteit van Essex en de ETH in Zürich hebben meer dan 200 ongelukken in kerncentrales geanalyseerd en waarschuwen dat een ongeluk met de impact van die van Fukushima of Tsjernobyl sneller kan gebeuren dan door bijvoorbeeld de IAEA en de nucleaire industrie wordt verwacht.

Het team schat in dat het waarschijnlijker is dat grote rampen zoals in Fukushima wel één of twee keer per eeuw plaatsvinden dan niet. En ongelukken ter grootte van die in Three Mile Island in 1978 (schade rond de tien miljard US dollars) zijn waarschijnlijk elke tien tot twintig jaar te verwachten. Zelfs als er een compleet nieuwe nucleaire industrie en infrastructuur wordt opgebouwd met inherent veilige reactoren (de komende 20 jaar nog niet beschikbaar) zal de oude vloot aan kerncentrales er alsnog voor zorgen dat de kans op een nieuwe ramp groot blijft. Het aantal ongelukken neemt af maar de ernst van de ongelukken neemt toe. Er is niet alleen gekeken naar de kans op een groot ongeluk maar ook naar de kosten van alle ongelukken. In de analyse is voor elk ongeluk uitgerekend wat de schade was, uitgedrukt in US dollars. Hierbij is rekeneing gehouden met schade aan gebouwen en eigendommen, de kosten voor rampenbestrijding, milieusanering, evacuatie, boetes en verzekeringsclaims. En voor elke dodelijke slachtoffer tellen de onderzoekers er zes miljoen dollar bij op. Dit is de financiële waarde die de Amerikaanse overheid toekent aan een mensenleven. Volgens deze zeer uitgebreide en goed onderbouwde rekensom hebben de rampen in Fukushima (2011) en Tsjernobyl (1986) tot nu toe samen 425 miljard dollar gekost. Dat is vijf keer het totaal van alle andere ongelukken bij elkaar! Hieronder een overzicht van de vijf ‘duurste kernongelukken’:    

  • Chernobyl, Ukraine (1986) - $259 miljard
  • Fukushima, Japan (2011) - $166 miljard
  • Tsuruga, Japan (1995) - $15.5 miljard
  • TMI, Pennsylvania, USA (1979) - $11 miljard
  • Beloyarsk, USSR (1977) - $3.5 miljard
Ook interessant feit is dat in dit wetenschappelijk onderzoek drie keer zoveel ongelukken zijn onderzocht als in de door de nucleaire industrie of haar koepelorganisaties onderzochtte ongelukken en incidenten. De onderzoekers verklaren dit als volgt; het orgaan dat eigenlijk al dit soort data moet verzamelen en analyseren (de IAEA, de VN-organisatie voor kernenergie) heeft een dubbeldoelstelling; ze is zowel verantwoordelijk voor het controleren van de sector als voor de promotie van het gebruik van kernenergie.