You are here

Hoeveel elektriciteit verbruikt de ICT sector?

Submitted by Beheerder on Wed, 28/11/2012 - 14:13

Eurocommissaris Neelie Kroes zei in een speech op een conferentie in Brussel in mei 2012 dat de ICT sector momenteel 10% van alle elektriciteit in de EU verbruikt. Dat percentage zal oplopen tot 20% in 2020.

Nederland staat bekend om een grote ICT sector, het percentage zal voor Nederland eerder nog hoger liggen. Van alle elektriciteit die we in NL produceren is slechts 10% afkomstig van hernieuwbare bronnen. Dat komt dus overeen met het stroomverbruik van alleen de ICT sector. De vraag rijst hoe de ICT sector verduurzaamt kan worden. Rekenvorbeeld op een bierviltje: Een groot datacenter verbruikt in een jaar ca 175 000 Mwh aan elektriciteit. Om dit verbruik te vergroenen zou zo'n datacenter dus 175 000 GvO’s (Garanties van Oorsprong - groencertificaten) moeten kopen. 1 windmolen (3MW) produceert ca. 6 mio kwH's per jaar en levert dus 6.000 GvO’s. Het datacenter heeft dus GvO’s van ca. 30 windmolens nodig om de verbruikte elektriciteit te vergroenen. Heeft het zin als grote ICT ondernemingen gaan schuiven met stroomcontracten of kiezen voor een groen stroomproduct? WISE vindt dat te makkelijk, het is de easy way out. Grote bedrijven zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen en een veranderingsproces ingaan. Uiteindelijk moeten zij zelf een concrete bijdrage leveren aan de productie van duurzame energie. Google geeft het goede voorbeeld en is in de VS nu zelf een windpark van 48MW aan het bouwen. Windmolens bouwen is in Nederland helaas een extreem moeilijke opgave. En toch vindt WISE dat de grote verbruikers aan het proces moeten beginnen. Dat betekent: om de tafel en ideeën ontwikkelen. En waarom niet samen met een windcoöperatie of een lokaal duurzame energie initiatief? En ondertussen zo veel mogelijk Nederlandse GVO’s voor een faire prijs inkopen van duurzame energie projecten die echt een lokale meerwaarde hebben.