You are here

Fout EZ rond inspraak uitbreiding kernafvalopslag bij COVRA

Submitted by Beheerder on Fri, 07/11/2014 - 16:13

De COVRA, de centrale opslag van al het Nederlandse kernafval, wil uitbreiden en heeft daarvoor een vergunning gekregen van de overheid. Tot 5 november jl. kon daarop gereageerd worden met een 'zienswijze'. WISE heeft een standaardzienswijze die gebruikt kan worden als voorbeeld (of integraal overgenomen kan worden). 

Enige tientallen mensen hebben dat gedaan. Maar... het Ministerie van Economische Zaken heeft een fout gemaakt en die werd door de collega's van de stichting Laka ontdekt. En nu wordt de inspraakprocedure opnieuw gedaan. Op 13 november komt er een nieuwe aankondiging en start er een nieuwe periode van 6 weken (tm. 24 december) waarin opnieuw zienswijzen kunnen worden ingediend. De fout die het Ministerie maakte? Een aanvullend document van de COVRA bij de vergunningaanvraag zat niet bij alle voor het publiek ter inzage gelegde stukken. Hierdoor kon de bevolking zich geen 'volledig beeld vormen van de rijkweidte van de aangevraagde uitbreiding'. Dat stuk wordt dus alsnog op 13 november gepubliceerd. We gaan dus in de komende weken opnieuw mensen vragen een zienswijze in te dienen. Iedereen die dat al gedaan heeft hoeft niet opnieuw iets in te sturen maar ddat kan natuurlijk wel, als uit het tot nu ontbrekende stuk blijkt dat er aanvullende redenen zijn om tegen de uitbreiding te ageren. Wilt u op de hoogte blijven en eventueel een nieuwe  - standaard/voorbeeld - zienswijze ontvangen? Mail ons even. Zie ook eerdere berichten op deze site.